Studiujesz lub odbywasz praktyki zawodowe

Jeżeli studiujesz w Holandii i pochodzisz spoza Holandii, zwykle nie podlegasz ubezpieczeniu na mocy powszechnej ustawy o świadczeniach rodzinnych (AKW). 

Jeżeli mieszkasz w Holandii i będziesz studiować za granicą, nadal podlegasz ubezpieczeniu na mocy ustawy AKW. Sytuacja ulega zmianie, jeżeli otrzymujesz wynagrodzenie za pracę lub praktykę zawodową.

Otrzymujesz wynagrodzenie za pracę lub praktykę zawodową

W przypadku gdy podejmiesz pracę w kraju, w którym studiujesz, lub odbywasz płatne praktyki, ubezpieczenie na mocy ustawy AKW może ulec zmianie.

Wybierz sytuację i dowiedz się więcej.

Jeżeli studiujesz w Holandii jako student zagraniczny, nie podlegasz ubezpieczeniu na mocy ustawy AKW, nawet wtedy, gdy jesteś zameldowany w Holandii.

Studiujesz, jeżeli:

  • nauka odbywa się pod kierunkiem nauczyciela
  • nauka kończy się egzaminem, po którego zdaniu uzyskuje się dyplom
  • nauka przygotowuje Cię do wykonywania zawodu, w kierunku którego się kształcisz

Ponadto na studiowanie przeznaczasz ponad 19 godzin tygodniowo. Bierze się pod uwagę godziny lekcyjne, pracę w domu, zajęcia praktyczne i inne zajęcia nieobowiązkowe, a także czas podróży do i z placówki, w której pobierasz naukę.  

Podejmiesz pracę w czasie studiów w Holandii

Jeżeli dodatkowo wykonujesz pracę, również w ramach wolontariatu, lub odbywasz praktyki zawodowe i otrzymujesz w związku z tym wynagrodzenie, zwykle podlegasz ubezpieczeniu na mocy ustawy AKW.

Jeżeli masz zamiar studiować poza Holandią, nadal będziesz podlegać ubezpieczeniu na mocy ustawy AKW. Nie ma znaczenia, czy wciąż jesteś zameldowany w Holandii.

W przypadku gdy w czasie studiów podejmiesz poza Holandią pracę, za którą otrzymasz wynagrodzenie, ubezpieczenie na mocy ustawy AKW może ulec zmianie.