Nie chcesz być ubezpieczony

Jeżeli nie chcesz podlegać ubezpieczeniu na mocy ustawy AKW, na przykład ze względu na swój światopogląd, dowiedz się, co możesz zrobić.

Ze względu na światopogląd nie chcesz podlegać żadnym ubezpieczeniom

Jeżeli ze względu na światopogląd nie chcesz podlegać żadnym ubezpieczeniom, możesz wystąpić o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku ubezpieczenia.

Nie chcesz podlegać ubezpieczeniom z innych powodów

Jeżeli otrzymujesz wypłatę lub zasiłek, wówczas składka na ubezpieczenia społeczne jest zwykle odprowadzana automatycznie. 

Jeżeli nie chcesz podlegać żadnym ubezpieczeniom, możesz wystąpić o wydanie zaświadczenia o zwolnienie z obowiązku ubezpieczenia. Po spełnieniu wszystkich warunków zostaniesz zwolniony z obowiązku odprowadzania składki. Oznacza to również, że nie jesteś już ubezpieczony.