Chcesz złożyć skargę

SVB stara się jak najlepiej pomagać swoim klientom i dokłada wszelkich starań, aby klienci byli zadowoleni. Jeżeli mimo to nie jesteś zadowolony z usług SVB lub uważasz, że potraktowano Cię niewłaściwie, możesz złożyć skargę.

Skontaktuj się z SVB

Jeżeli chcesz złożyć skargę, skontaktuj się najpierw z SVB telefonicznie. Być może w czasie rozmowy uda się wyjaśnić powstałą sytuację. Jeżeli nie będziesz zadowolony z rezultatu, wspólnie z SVB możesz poszukać innego rozwiązania.

Składanie skargi za pomocą formularza lub listownie

Skargę można złożyć za pomocą formularza albo listownie. Po jej otrzymaniu Sociale Verzekeringsbank skontaktuje się z Tobą.

Skarga nie została we właściwy sposób załatwiona

Jeżeli skarga nie została załatwiona we właściwy sposób albo jej rozpatrywanie trwało ponad 6 tygodni, wówczas możesz złożyć skargę u Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik zajmuje się skargami dotyczącymi instytucji państwowych. Jest samodzielną organizacją. Działa niezależnie i bezstronnie.

Adres:
De Nationale ombudsman
Antwoordnummer 10870
2501 WB Den Haag

Nie zgadzasz się z decyzją wydaną przez SVB

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją wydaną przez SVB, możesz wnieść na nią zażalenie.