Mieszkanie poza Holandią

Jeżeli mieszkasz poza Holandią, nie podlegasz ubezpieczeniu na mocy ustawy powszechnej ustawy o świadczeniach rodzinnych (AKW). Są jednak wyjątki. Jeżeli przebywasz poza Holandią tymczasowo, na przykład w związku z odbywaną podróżą, możesz nadal podlegać ubezpieczeniu. Wybierz sytuację, która Ciebie dotyczy, i dowiedz się, czy podlegasz ubezpieczeniu na mocy ustawy AKW.

Nie podlegasz ubezpieczeniu na mocy ustawy AKW, jeżeli:

  • mieszkasz poza Holandią lub
  • wyprowadzasz się poza Holandię

Nie ma znaczenia, czy nadal jesteś zameldowany w Holandii ani czy masz tutaj mieszkanie. Nie podlegasz już ubezpieczeniu.

Natomiast w przypadku gdy pracujesz w Holandii, ale mieszkasz poza jej granicami, możesz podlegać ubezpieczeniu.

Jeżeli czasowo przebywasz poza Holandią, na przykład w związku ze studiami lub podróżując, z zasady podlegasz ubezpieczeniu na mocy ustawy AKW. Jeżeli podejmiesz pracę poza Holandią, Twoje ubezpieczenie może ulec zmianie. 

Jeżeli przebywasz przez dłuższy okres poza Holandią, nie zawsze wiadomo, czy nadal mieszkasz w Holandii i podlegasz ubezpieczeniu. Aby to ustalić, Sociale Verzekeringsbank sprawdza na przykład, w którym kraju:

  • przebywasz przez większą część roku
  • pracujesz
  • masz własne mieszkanie
  • przebywa Twoja rodzina
  • jesteś zameldowany

Na podstawie tych informacji ustala się, w którym kraju mieszkasz. Jeżeli SVB ustali, że mieszkasz poza Holandią, w zasadzie nie podlegasz ubezpieczeniu na mocy ustawy AKW.