U studeert of loopt stage

Gaat u studeren of stage lopen? Kies uw situatie en lees of u verzekerd bent voor de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Uw situatie

Om te bepalen of u verzekerd bent voor de Wlz wordt ook gekeken of u werkt in Nederland.

 1. U komt naar Nederland om te studeren

  Studeert u als buitenlandse student in Nederland? En bent u alleen voor uw studie in Nederland? Dan bent u meestal niet vanzelf verzekerd voor de Wlz. Ook niet als u bent ingeschreven op een adres in Nederland. U hoeft meestal geen Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. 

  Bent u een Nederlandse student en afkomstig uit de BES-eilanden of Aruba, Curaçao of Sint Maarten en verblijft u hier al langere tijd? Of bent u van plan om voor een aantal jaren in Nederland te verblijven? Dan bent u misschien wel verzekerd voor de Wlz.

 2. U gaat in Nederland werken

  Heeft u een bijbaan of doet u vrijwilligerswerk? En krijgt u betaald? Dan kunt u wel verzekerd zijn voor de Wlz en moet u een zorgverzekering afsluiten.

 3. U gaat stage lopen

  Loopt u stage en ontvangt u een vergoeding hiervoor? En is dit minimaal net zo hoog als het Nederlandse minimumloon? Dan bent u verzekerd voor de Wlz.

  Ontvangt u een onkostenvergoeding? Dan telt dit ook mee als stagevergoeding. Houdt u er rekening mee dat kost en inwoning soms ook als een vergoeding kan worden gezien.

Om te bepalen of u verzekerd bent voor de Wlz wordt ook gekeken of u werkt buiten Nederland.

 1. U gaat buiten Nederland studeren

  Woont u in Nederland en gaat u buiten Nederland studeren? Dan blijft u meestal verzekerd voor de Wlz. Het maakt niet uit of u nog bent ingeschreven op een adres in Nederland.

 2. U gaat buiten Nederland werken

  Heeft u een bijbaan, loopt u stage of doet u vrijwilligerswerk buiten Nederland? En krijgt u betaald? Dan kan het zijn dat u niet meer verzekerd bent voor de Wlz.

Iedere situatie is anders

Wij kunnen u op onze website niet direct antwoord geven of u verzekerd bent voor de Wlz. Iedere situatie is anders. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Wilt u weten of u verzekerd bent? Vraag dan een onderzoek Wlz aan.