Verzekering Wlz voor uw gezin

Heeft u een gezin? En woont uw gezin in een ander land? Dan is uw gezin meestal niet verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Belangrijk om te weten

Om te bepalen of uw gezin verzekerd is voor de Wlz wordt onder andere gekeken naar het soort werk dat u doet. En in welk land of welke landen u werkt. Ook het land waar u en uw gezin woont is belangrijk om te bepalen of uw gezin verzekerd is voor de Wlz.

 1. Uw gezin woont in Nederland

  Werkt u buiten Nederland? En wonen u en uw gezin in Nederland? Dan zijn uw gezinsleden vaak niet verzekerd voor de Wlz. Dit hangt af van het soort werk dat u buiten Nederland doet en of uw gezinsleden zelf werken.

  Soms kunt u een Verdragspolis afsluiten. Uw gezinsleden kunnen dan medische zorg in Nederland krijgen die vergoed wordt door het land waar u werkt.

 2. Uw gezin woont buiten Nederland

  Woont of werkt u in Nederland? En woont uw gezin buiten Nederland? Dan zijn uw gezinsleden niet verzekerd voor de Wlz. Soms kunnen uw gezinsleden zich meeverzekeren.

 3. U werkt als ambtenaar

  Werkt u als ambtenaar? Dan kunnen uw gezinsleden verzekerd zijn. Dit hangt af van het land waar u werkt en voor welke organisatie u als ambtenaar werkt.

  • Werkt u als Nederlandse ambtenaar buiten Nederland voor een Nederlandse ambassade of consulaat? Dan zijn uw gezinsleden verzekerd. Werken zij buiten Nederland en verdienen zij daarmee meer dan de belastingvrije voet? Dan zijn uw gezinsleden niet meer verzekerd
  • Werkt u als Nederlandse ambtenaar buiten Nederland bij een andere Nederlandse organisatie van de overheid? Dan zijn er 2 mogelijkheden:
   • Werkt u buiten de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland? Dan blijven uw gezinsleden ook verzekerd. Werken zij buiten Nederland en verdienen zij daarmee meer dan de belastingvrije voet? Dan zijn uw gezinsleden niet meer verzekerd
   • Werkt u in een land van de EU, EER of Zwitserland? Dan zijn uw gezinsleden vanaf 1 januari 2024 niet verzekerd

Iedere situatie is anders

Wij kunnen u op onze website niet direct antwoord geven of u verzekerd bent voor de Wlz. Iedere situatie is anders. Heeft u vragen? Neem contact met ons op. Wilt u weten of u verzekerd bent? Vraag dan een onderzoek Wlz aan