U ontvangt een uitkering of pensioen

Ontvangt u een uitkering of pensioen uit het buitenland? Kies uw situatie en lees of u verzekerd bent voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Uw situatie

Om te bepalen of u verzekerd bent voor de Wlz wordt gekeken uit welk land u een uitkering of pensioen ontvangt. Ook wordt gekeken of u uit meer dan 1 land een uitkering of pensioen krijgt.

 1. Uw uitkering of pensioen duurt lang

  Krijgt u een uitkering of pensioen uit een land van de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland? Bijvoorbeeld een ouderdomspensioen of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Dan bent u wel verzekerd voor sociale verzekeringen in Nederland, maar bent u meestal niet verzekerd voor de Wlz.

 2. Uw uitkering of pensioen duurt kort

  Heeft u een uitkering of pensioen uit een land van de EU, EER of Zwitserland? En duurt die uitkering maar kort? Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een ziektewetuitkering. Dan bent u meestal niet verzekerd voor de Wlz in Nederland. U bent verzekerd voor sociale verzekeringen in het land dat uw uitkering of pensioen betaalt.

 3. Verdragspolis

  Soms kunt u een Verdragspolis afsluiten. U krijgt dan zorg in Nederland vergoed alsof u in Nederland verzekerd zou zijn. Ook als u een zorgverzekering buiten Nederland heeft.

Om te bepalen of u verzekerd bent voor de Wlz wordt gekeken uit welk land u een uitkering of pensioen ontvangt. En in welk land u woont.

 1. Uw uitkering of pensioen duurt lang

  Krijgt u een uitkering of pensioen uit Nederland? Bijvoorbeeld een AOW of een uitkering volgens de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Dan bent u niet verzekerd voor de Wlz.

 2. Uw uitkering of pensioen duurt kort

  Heeft u een uitkering of pensioen uit Nederland? Bijvoorbeeld een uitkering volgens de Werkloosheidswet (WW) of Ziektewet (ZW). Dan bent u verzekerd voor de Wlz.

 3. Medische zorg in het land waar u woont

  U kunt misschien medische zorg krijgen in het land waar u woont. Het CAK beslist dit. U ontvangt dan van het CAK een verdragsformulier S1 (voorheen E121). Dit is een verklaring waarin staat dat u recht heeft op medische zorg in het land waar u woont. Neem voor meer informatie contact op met het CAK.

Iedere situatie is anders

Wij kunnen u op onze website niet direct antwoord geven of u verzekerd bent voor de Wlz. Iedere situatie is anders. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Wilt u weten of u verzekerd bent? Vraag dan een onderzoek Wlz aan.