Onderzoek Wlz aanvragen

Wilt u weten of u verzekerd bent voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Bijvoorbeeld omdat u een brief van het CAK heeft ontvangen. Of omdat uw zorgverzekeraar een beslissing van de SVB nodig heeft? Vraag dan een onderzoek Wlz aan.

Voor wie kunt u een onderzoek Wlz aanvragen

U kunt alleen een onderzoek Wlz aanvragen voor uzelf. En voor uw kind(eren) onder de 18 jaar.

Heeft u een partner? Of kinderen ouder dan 18 jaar? Zij moeten zelf een onderzoek Wlz aanvragen. 

 1. Niet eerder dan 8 weken van tevoren

  Gaat u naar het buitenland? Bijvoorbeeld om stage te lopen of om een wereldreis te maken? Stuur uw aanvraag dan niet eerder dan 8 weken voor uw vertrek uit Nederland. U kunt niet eerder aanvragen omdat wij pas een beslissing kunnen nemen als uw situatie is veranderd. Wij sturen u een beslissing als u echt bent begonnen met uw stage of wereldreis. 

  Heeft u een brief van het CAK gekregen? Dan kunt u direct een aanvraag indienen.

  Houdt u er rekening mee dat het 8 weken kan duren voordat uw aanvraag is afgerond.

 2. Geef aan wat uw situatie is

  Vermeld waarom u de beslissing nodig heeft. En geef zo goed mogelijk aan hoe uw situatie is.

 3. Beslissing over een periode 

  Heeft u een beslissing nodig over een bepaalde periode? Vermeld dit op uw aanvraag. 

 4. Stuur bewijzen mee

  Stuur bewijzen mee met uw aanvraag. Bijvoorbeeld bewijzen over uw werkzaamheden als zelfstandige, au pair of stagiair. Welke bewijzen u precies moet meesturen, leest u als u de aanvraag invult. 

Er zijn 2 manieren om een onderzoek Wlz aan te vragen:

 1. Online

  Ga naar Inloggen en kies hoe u wilt inloggen op Mijn SVB. U kunt nu snel en makkelijk aanvragen.

 2. Formulier printen en invullen

  Download het formulier en vul het in. Print het formulier. Onderteken het en stuur het per post naar ons toe:

  Sociale Verzekeringsbank
  Postbus 18607
  3501 CR Utrecht

 3. Na uw aanvraag

  Wilt u weten wat er gebeurt als u een onderzoek Wlz heeft aangevraagd? Lees stap voor de stap wat u na uw aanvraag mag verwachten.

 4. Telewerken over de grens

  Telewerkt u over de grens? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw sociale verzekering, waaronder de Wlz. Vanaf 1 juli 2023 gelden de normale Europese aanwijsregels weer. U kunt alleen een uitzondering op deze Europese aanwijsregels aanvragen, als u aan de voorwaarden voldoet.

  Bekijk of u aan de voorwaarden voldoet op de pagina Telewerken over de grens. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Of wilt u geen uitzondering aanvragen? Vul dan een aanvraag Wlz in.

Wilt u een onderzoek aanvragen voor uw kind dat jonger is dan 18 jaar? Dan kunt u alleen een papieren aanvraag doen.

Is uw kind 18 jaar of ouder? Dan moet uw kind zelf een onderzoek aanvragen.

 1. Formulier printen en invullen

  Download het formulier en vul het in. Print het formulier. Onderteken het en stuur het per post naar ons toe:

  Sociale Verzekeringsbank
  Postbus 18607
  3501 CR Utrecht

 2. Na uw aanvraag

  Wilt u weten wat er gebeurt als u een onderzoek Wlz heeft aangevraagd? Lees stap voor de stap wat u na uw aanvraag mag verwachten.