U komt uit de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba en u studeert in Nederland

Komt u vanuit de BES-eilanden of Aruba, Curaçao of Sint Maarten naar Nederland om te studeren? Dan kunt u in Nederland verzekerd zijn voor de Wet langdurige zorg (Wlz), AOW, kinderbijslag en Algemene nabestaandenwet (Anw). Of u verzekerd bent hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld of u ingezetene bent van Nederland. Lees alle voorwaarden.

Verzekerd raken in Nederland

U raakt in ieder geval in Nederland verzekerd als:

  • u de Nederlandse nationaliteit heeft, en
  • u ingezetene bent van Nederland en u niet buiten Nederland werkt, of
  • u geen ingezetene bent maar naast uw studie alleen in Nederland werkt

U hoeft in deze situaties geen onderzoek Wlz aan te vragen.

We kijken naar de dag waarop u in Nederland bent aangekomen. Is het op deze dag waarschijnlijk dat u 3 jaar of langer in Nederland zult blijven? Dan bent u vanaf deze dag ingezetene van Nederland als u:

  • studiefinanciering van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ontvangt, en
  • de meeste kosten voor uw levensonderhoud betaalt met inkomsten uit Nederland, en
  • alleen voor vakantie of familiebezoek teruggaat naar de BES-eilanden, Aruba, Curaçao of Sint Maarten

Twijfelt u? Of woont u in Nederland, maar werkt u in een ander land? Vraag dan een onderzoek Wlz aan.

Komt u naar Nederland en is het op deze dag al duidelijk dat u korter dan 3 jaar in Nederland zult blijven? En bent u alleen in Nederland om te studeren? Dan bent u geen ingezetene.

Wat als u verzekerd bent in Nederland

Als u ingezetene bent, bent u meestal in Nederland verzekerd voor de Wlz, AOW, kinderbijslag en Anw. 

Wlz en zorgverzekering

Als u verzekerd bent voor de Wlz, dan moet u een zorgverzekering afsluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar.