U werkt in Nederland

Woont u niet in Nederland? Maar werkt u in Nederland? Dan bent u meestal verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Belangrijk om te weten

Om te bepalen of u verzekerd bent voor de Wlz wordt gekeken naar het soort werk dat u doet en in welk land of welke landen u werkt.

 1. Waar u werkt

  Werkt u voor een Nederlands bedrijf of krijgt u winst uit een Nederlands bedrijf? Maar doet u alle werkzaamheden buiten Nederland? Dan bent u meestal niet verzekerd voor de Wlz. U moet echt in Nederland werken.

 2. Soort werk

  Er wordt ook gekeken naar het soort werk dat u doet. Bijvoorbeeld of u in loondienst werkt of als zelfstandige. Of dat u gedetacheerd bent.

  Werkt u als au pair in Nederland en ontvangt u een vergoeding en kost en inwoning? Dan bent u verzekerd voor de Wlz.

  Loopt u stage in Nederland en krijgt u betaald? Dan kunt u verzekerd zijn voor de Wlz.

 3. In welk land u werkt

  Werkt u in een land van de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland? Of werkt u in meerdere landen? Dan telt dat ook mee om te bepalen of u verzekerd bent voor de Wlz.

Iedere situatie is anders

Wij kunnen u op onze website niet direct antwoord geven of u verzekerd bent voor de Wlz. Iedere situatie is anders. Heeft u vragen? Neem contact met ons op. Wilt u weten of u verzekerd bent? Vraag dan een onderzoek Wlz aan