Inloggen op TWinternet met eHerkenning

Heeft u een A1-verklaring nodig voor uw werknemer? Vraag deze aan via TWinternet. Om in te loggen op TWinternet heeft u in de loop van 2023 eHerkenning nodig (niveau EH3). eHerkenning is een veilige manier voor ondernemers om online zaken te doen met de overheid.

eHerkenning is een manier van inloggen vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor bedrijven.

Met eHerkenning logt u als ondernemer met 1 wachtwoord veilig in bij de SVB en andere overheidsorganisaties, zoals UWV, KvK (Kamer van Koophandel) en de Belastingdienst.

Om in te loggen op TWinternet heeft u eHerkenning op niveau EH3 nodig. Zo zijn uw gegevens goed beveiligd en heeft u veilig online toegang tot TWinternet. Niveau EH3 betekent dat u via eHerkenning inlogt met:

  • een gebruikersnaam, en
  • een wachtwoord, en
  • extra controle. Deze controle verschilt per leverancier van eHerkenning en kan een sms-code zijn die naar uw telefoon wordt verzonden of een pincode (via een token)

Vraag eHerkenning aan bij 1 van leveranciers die door de overheid erkend zijn. Deze leveranciers voldoen aan de eisen van de Rijksoverheid en alleen zij mogen eHerkenning leveren.

Waar moet u op letten bij de keuze van een leverancier?

Betrouwbaarheidsniveau

Voor TWinternet heeft u minimaal het betrouwbaarheidsniveau EH3 nodig. Bij de aanvraag hiervan is controle van uw identiteit verplicht. Daarom moet u tijdens uw afspraak met uw leverancier uw identiteitsbewijs laten zien.

Medewerkers machtigen

Vraagt uw medewerker A1-verklaringen aan voor uw bedrijf? Machtig iedere medewerker die bij ons via TWinternet met eHerkenning (niveau EH3) moet inloggen.

eHerkenning op KvK-nummer of KvK-vestigingsnummer

U kunt eHerkenning aanvragen op het nummer van de Kamer van Koophandel (Kvk-nummer). Machtigingen regelt u op KvK-vestigingsnummer. Voor TWinternet heeft u minimaal eHerkenning nodig met een KvK-nummer. Geef het vestigingsnummer aan ons door bij de aanvraag van een TWinternet-account.

Heeft u een stichting en heeft u geen KvK-vestigingsnummer? Gebruik dan uw RSIN-nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer). Vul eerst 3 nullen in en dan uw RSIN, dat uit 9 cijfers bestaat. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Heeft u voor meer vestigingen een A1-verklaring nodig? Vraag dan per vestiging een Twinternet-account aan. Voor meer informatie over eHerkenning kunt u terecht bij uw leverancier.

Ketenmachtiging voor intermediair

U kunt een intermediair machtigen bij eHerkenning. Dit heet ketenmachtiging. Met een ketenmachtiging kan een intermediair zaken voor u doen in TWinternet.

Kosten

Gebruik maken van eHerkenning kost geld. Het bedrag dat u moet betalen verschilt per leverancier.

Vergelijk de leveranciers met elkaar en maak uw keuze. Voor meer informatie kunt u terecht bij de leverancier.

U heeft al eHerkenning op het nummer van de Kamer van Koophandel (KvK-nummer) of vestigingsnummer? Lees dan waar u op moet letten als u een A1-verklaring aanvraagt.

U heeft eHerkenning op KvK-nummer

Heeft u voor meer vestigingen een verklaring nodig? Zorg dan dat u voor iedere vestiging bij ons een TWinternet-account aanvraagt waarbij u het KvK-vestigingsnummer per account invult.

U heeft eHerkenning op KvK-vestigingsnummer

Vraag bij ons met uw eHerkenning op KvK-vestigingsnummer een account aan. 

Wat heeft u nodig om met eHerkenning in te loggen op TWinternet:

  • een account voor TWinternet
  • een contract met een eHerkenningsleverancier minimaal op betrouwbaarheidsniveau EH3
  • een machtiging voor de medewerker die met TWinternet in eHerkenning werkt voor de SVB 
  • heeft u een intermediair? Zorg dat u deze intermediair machtigt