Bijzondere situaties aanvraag

Wilt u een A1-verklaring/certificate of coverage aanvragen? Kijk of er een bijzondere situatie voor uw werknemer of bedrijf geldt.

Kies de situatie die bij uw werknemer of bedrijf past.

Woont uw werknemer niet in Nederland? En werkt uw werknemer in Nederland en in 1 of meer lidstaten van de Europese Unie (EU) ? Vraag dan een beslissing aan bij de buitenlandse sociale zekerheidsinstantie in het woonland van uw werknemer.

Beslist deze instantie dat de Nederlandse sociale verzekeringen voor uw werknemer gelden? Dan kunt u de A1-verklaring op papier bij ons aanvragen. Stuur de schriftelijke beslissing van de buitenlandse sociale zekerheidsinstantie mee.

Is uw bedrijf buiten Nederland gevestigd? Dan kunt u geen aanvraag via internet doen. Download dan het aanvraagformulier en stuur dit per post.

U bent verplicht dit van te voren aan te melden in Zweden. Ga daarvoor naar de website van de Swedish work environment authority. Werkt uw werknemer in totaal minder dan 5 dagen in Zweden? Dan hoeft u dit niet te doen.

Stuur uw aanvraag dan binnen 3 maanden nadat uw werknemer uit Nederland is vertrokken.

Vraag aan voordat de detachering van uw werknemer begint. Binnen 6 maanden na de aanvraag moet de verklaring zijn afgegeven.