Bekijk of uw werknemer verzekerd blijft in Nederland

Gaat uw werknemer buiten Nederland werken en is uw werknemer gedetacheerd? Dan is het goed om te informeren of uw werknemer in Nederland verzekerd blijft. En of u in Nederland premies moet betalen. Dit hangt onder andere af van het land waar uw werknemer gaat werken.

U heeft een bedrijf dat personen of goederen vervoert naar landen van de EU (Europese Unie) of de EER (Europese Economische Ruimte). Gaat uw werknemer buiten Nederland werken? Dan blijft uw werknemer meestal in Nederland verzekerd voor sociale verzekeringen als uw werknemer:

  • in Nederland woont, of
  • in een ander land van de EU woont en minder dan 25% van de werktijd in dat land werkt

U houdt sociale verzekeringspremies in op het salaris van uw werknemer en draagt deze af aan de Belastingdienst in Nederland. In veel landen controleert de arbeidsinspectie of uw werknemer sociaal verzekerd is. Met een A1/certificate of coverage kunt u dit bewijzen. Zonder de A1/certificate of coverage mag uw werknemer in sommige landen niet werken.

In een paar situaties gelden er uitzonderingen. Kijk welke dit zijn:

Uw werknemer woont buiten Nederland

Woont uw werknemer niet in Nederland en werkt uw werknemer in 2 of meer EU-lidstaten (inclusief Nederland)? Is uw werknemer bijvoorbeeld touringcarchauffeur, vrachtwagenchauffeur of binnenvaartschipper? Vraag dan een beslissing aan bij de buitenlandse sociale zekerheidsinstanties in het land waar uw werknemer woont. Deze instantie beslist of de Nederlandse sociale verzekeringen voor uw werknemer gelden. Als dat zo is kunt u binnen 2 maanden een A1/certificate of coverage op papier bij ons aanvragen. Stuur daarvoor de schriftelijke beslissing van de buitenlandse instantie mee.  

Uw werknemer werkt minstens 25% in het land waar hij woont

Woont uw werknemer niet in Nederland? En werkt uw werknemer 25% of meer van zijn tijd in het EU- of EER-land waar hij woont? Dan is hij verzekerd in het land waar hij woont. Schrijf u in als werkgever in het land waar uw werknemer woont. Dan kan uw werknemer bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of pensioen mogelijk een uitkering uit dat land krijgen.

Werkt uw werknemer als cockpit- of cabinepersoneel in de burgerluchtvaart

Werkt uw werknemer in de cockpit of cabine van de burgerluchtvaart? Dan is uw werknemer verzekerd in het land waar de thuisbasis ligt. Is de thuisbasis Nederland? Dan is uw werknemer in Nederland verzekerd.

Uw werknemer is een Rijnvarende

Werkt uw werknemer als bemanning van een Rijnvaartschip? Dan is uw werknemer verzekerd in het land waar de exploitant van het schip gevestigd is.

Beantwoord de vragen en bekijk of uw werknemer verzekerd blijft.

Wordt geladen

Logo Your Europe
Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Laatste check: 1 februari 2024