Detacheringsperiode verlengen

Gaat uw werknemer voor een langere periode in het buitenland werken dan in de A1-verklaring/certificate of coverage staat? Verleng dan de A1-verklaring. Dit kunt u online met eHerkenning via TWinternet aan ons doorgeven.

Verlengen doorgeven via TWinternet

Geef de nieuwe periode online door via TWinternet.

Vraag deze dan eerst aan. Zonder account kunt u een wijziging alleen via een nieuwe aanvraag op papier aan ons toesturen. Naast uw TWinternet-account heeft u ook eHerkenning (niveau EH3) nodig. Hiermee kunt u makkelijk A1- verklaringen aanvragen, raadplegen, downloaden of wijzigen in TWinternet.

Heeft u de A1-verklaring die u wilt verlengen op papier aangevraagd? Stuur de wijziging dan via een nieuwe aanvraag aan ons door.

Heeft u een andere wijziging? Stuur ons dan een nieuwe aanvraag.

U heeft een wijziging online doorgegeven. Soms moet u dan toch nog een nieuwe aanvraag insturen. Bijvoorbeeld omdat de wettelijk toegestane detacheringsperiode wordt overschreden en wij de aanvraag moeten voorleggen aan een buitenlandse sociale zekerheidsinstantie. Wij nemen in zo'n geval contact met u op.