Detacheringsperiode verlengen

Gaat uw werknemer voor een langere periode in het buitenland werken dan in de A1/certificate of coverage staat? Verleng dan de A1/certificate of coverage. Dit kunt u online via TWinternet aan ons doorgeven.

Verlengen doorgeven via TWinternet

Geef de nieuwe periode online door via TWinternet.