Welke wijzigingen doorgeven

Bent u werkgever of zelfstandige? Bekijk hier welke wijzigingen u aan ons door moet geven.

U bent werkgever

Stopt uw werknemer op een andere datum dan op de A1/certificate of coverage staat? Geef dit dan aan ons door. Dan bekijken wij of een nieuwe verklaring nodig is.

Geef de verandering van de einddatum online aan ons door via TWinternet.

  • Log in op uw account via TWinternet met eHerkenning
  • Klik op Overzicht A1 (E)101-verklaringen
  • Klik op Wijzigen
  • Verander de einddatum van verklaringen die al zijn goedgekeurd

Wilt u voor meer werknemers tegelijk een einddatum wijzigen? Dat kan alleen als de einddatum voor alle werknemers hetzelfde is.

  • Selecteer de werknemers die dezelfde einddatum moeten krijgen
  • Klik op Wijzig werkperiode geselecteerde personen
  • Vul een nieuwe einddatum in

Detacheringsperiode verlengen

Wilt u een A1/certificate of coverage verlengen? Dat kan alleen als de detachering in totaal niet langer dan 2 jaar duurt. Is deze periode langer dan 2 jaar? Stuur dan een nieuwe aanvraag in.

Startdatum aanpassen

Wilt u de startdatum van de A1/certificate of coverage aanpassen? Stuur dan een nieuwe aanvraag in.

Gaat uw werknemer verhuizen? En wordt uw werknemer daardoor verzekerd in een ander land? Dan laten wij u dit weten. Verandert de verzekering niet? Blijft uw werknemer nog steeds in Nederland verzekerd? Dan krijgt uw werknemer een nieuwe A1/certificate of coverage met het nieuwe adres.

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact met ons op.

Gaat uw werknemer minder dan 25% van de totale werktijd in het woonland werken? Geef dit dan aan ons door. Als uw werknemer daardoor verzekerd is in een ander land, dan laten wij u dit weten.

Wijzigt het loonheffingennummer van uw bedrijf? Geef dit aan ons door. Wij kijken dan of er een nieuwe verklaring nodig is.

Vergeet niet een nieuw account aan te vragen via TWinternet als uw bedrijf een nieuw loonheffingennummer krijgt.

U bent zelfstandige

Geef het aan ons door als de detacheringsperiode wijzigt.

Geef uw verhuizing door. Wordt u door uw verhuizing verzekerd in een ander land? Dan laten wij u dit weten. Blijft u nog steeds in Nederland verzekerd? Dan krijgt u een nieuwe A1/certificate of coverage met het nieuwe adres.

Gaat u minder dan 25% van uw totale werktijd in uw woonland werken? Geef dit dan aan ons door. Wordt u verzekerd in een ander land? Dan laten wij u dit weten.

Hoe geeft u wijzigingen door