Our strategy

We are here for all of the 5.6 million people we serve, for Sonia, Monique, Mehmet, Mark, Jack, Josine and her daughter Guusje. Each one has their own story to tell, with different living situations and different needs. By trying to keep these in mind, we can ensure reliability in the way we carry out the Dutch social insurance schemes.

Keeping pace with society

Society is constantly changing. To keep pace with new developments, we have to be flexible and proactive in our day-to-day work. The public must always be able to rely on us.

5-Year plan 2021-2025

For that reason, our goals for 2021-2025 have been set down in writing. This helps us focus on our core tasks and carry out our schemes even more effectively, in close cooperation with the ministry, commissioning clients, our chain partners and other public organisations. Better cooperation will enable us to meet the needs of the future by creating a system of unified public services. We will be able to serve Sonja, Monique, Mehmet, Jakko, Jack, Guusje and the rest of our 5.6 million clients on a daily basis and according to their individual situation.

Want to know what we do for Sonia and Guusje?

Watch the video.

video: Wil je weten wat we voor Sonja en Guusje doen?

Ik ben Josine, de moeder van Guusje, Sammie en Rijk.
 
Guusje heeft Kortedarmsyndroom.
Dat betekent dat haar dunne darm te kort is…
 
om voldoende voedingsstoffen op te nemen 
om te kunnen groeien en de dag door te komen.
 
Daarom krijgt zij ’s nachts voeding via een infuus.
 
Om deze zorg te kunnen leveren ontvangen wij een PGB.
 
Ik ben Sonja Jimidar
 
Ik krijg een AOW en ik krijg daar
ook een aanvulling op.
 
AIO-aanvulling.
 
Dat is voor mijn levensonderhoud.
Alle beetjes helpen wel.
 
Het PGB betekent eigen regie.
Dus de mogelijkheid om zelf je dag in te kunnen plannen.
 
Niet afhankelijk te zijn van andere mensen die
de zorg komen leveren.
 
Zij ziet zichzelf als een gewoon kind.
 
Als hier elke dag zorgverleners over de vloer zouden komen,
want dat zou het alternatief zijn…
 
dan zou zij wel een ander zelfbeeld hebben.
 
Het mooie aan het werken voor de SVB
vind ik dat je werkt voor een maatschappelijk belang.
 
Wij keren maandelijks voor bijna zes miljoen mensen
een substantieel deel van hun inkomen uit.
 
Dat is een hele grote verantwoordelijkheid.
 
Dat vertrouwen is natuurlijk heel belangrijk.
Niet altijd is de regelgeving goed toepasbaar.
 
Om die reden kijken we wat wij in sommige situaties
nog meer voor een burger kunnen betekenen.
 
Kunnen wij contact opnemen met een ketenpartner?
Of ergens anders een uitvraag doen?
 
Dus ook echt met de burger in gesprek gaan:
wat heeft hij nodig en wat kan de SVB daarin betekenen.
 
We proberen dat stukje maatwerk te bieden.
 
De SVB heeft onze salarisadministratie overgenomen.
 
En ik kan online heel makkelijk uren declareren elke maand.
 
Daardoor kunnen wij ons focussen op de dingen thuis.
 
Het belangrijkste vind ik dat als ik bel, 
ze kennis van zaken hebben.
 
De grootste verandering waar we in het huidige tijdperk 
rekening mee moeten houden…
 
is dat de informatievoorziening heel anders geworden is.
 
Ik kan alleen met m’n mobiel omgaan, 
maar een computer niet.
 
Kleine dingetjes doe ik zelf.
 
Voor dingen die moeilijk zijn vraag ik 
mijn dochter Nazrien of mijn zoon om te bellen.
 
Op zich wordt er niet heel veel gebeld.
Eén keer aangevraagd is al voldoende.
 
Het is heel fijn dat zij zich geen zorgen hoeft te maken.
 
Voor een organisatie als de SVB,
die zijn diensten vooral verleend op de achtergrond…
 
is het ook belangrijk om als ketenpartner  goed te integreren
met andere overheidspartijen.
 
Om als één overheid naar buiten te treden.
 
Daarnaast moeten we ons ook richten op de leefwereld van de burger.
 
Dus dat een burger ook kan zeggen:
‘Hey Google, wanneer krijg ik m’n AOW.’
 
Door een mensgerichte aanpak
kunnen we die betrouwbare dienstverlener blijven.

The 5-year plan explained in 2 minutes

Watch the video here.

video: Animatievideo Meerjarenkoers SVB

Al meer dan 120 jaar is de SVB uitvoerder van regelingen in sociale zekerheid en zorg.
 
De wereld is continu in verandering en de behoeften van burgers veranderen mee.
 
Dit vraagt om een toekomstbestendige
aanpak van de uitvoering.
 
Hierin stellen we niet de regeling,
maar de burger centraal.
 
Dit doen we als: uitvoerder, verbinder en dienstverlener.
 
In de rol van uitvoerder verbeteren we
onze kerntaken.
 
Dat is belangrijk voor het bieden
van zekerheid aan burgers.
 
Zo vernieuwen we bijvoorbeeld het PGB systeem
en maken het gebruiksvriendelijker.
 
We gaan niet-gebruik van regelingen tegen,
door burgers zelf te benaderen.
 
We verbeteren It-processen, cyberweerbaarheid
en kwaliteit van onze gegevens.
 
Als verbinder versterken we ketenintegratie en
door maatwerk helpen we burgers effectiever.
 
Iedereen binnen de SVB werkt volgens
de Bedoeling.
 
We kijken niet alleen naar de letter van de wet,
maar ook naar het doel.
 
Er is altijd oog voor de menselijke maat.
 
Ook vereenvoudigen we gegevensuitwisseling
tussen ketenpartners.
 
Internationaal en landelijk.
 
Als dienstverlener werken we
persoonsgericht en proactief.
 
Dat bieden we aan via het kanaal
van ieders voorkeur.
 
We zoeken knelpunten in onze uitvoering...
 
...en denken actief mee over verbeteringen
vanuit één overheid.
 
Wanneer de leefsituatie van burgers verandert...
 
...kijken we mee naar de gevolgen
voor hun financiële situatie.
 
Heeft een burger schulden?
 
Dan werken we samen met gemeenten om
de schuldenproblematiek op te lossen.
 
Op deze manier kunnen burgers
op ons blijven rekenen.
 
We zetten in op vereenvoudiging van
het sociale stelsel...
 
...en samen houden we onze dienstverlening
betrouwbaar, voortvarend en mensgericht.
 
‘werken vanuit de Bedoeling’ inhoudt.