Konsekwencje nieprzestrzegania zasad

Informowanie na czas o zmianach w sytuacji osobistej jest niezbędne dla ustalenia właściwej wysokości emerytury lub świadczenia.

Przekaż na czas aktualne informacje do Sociale Verzekeringsbank. Nie wywiązując się z tego obowiązku, ryzykujesz grzywnę, dochodzenie w sprawie legalności a nawet wyłudzenia. 

Przeczytaj, co należy robić, aby uniknąć kary lub dochodzenia.

Zmiany należy zgłaszać w ciągu 4 tygodni. Jeżeli mieszkasz poza Holandią, obowiązuje 6-tygodniowy termin.

Za pomocą serwisu Moje SVB możesz szybko i bezpiecznie zgłaszać zmiany.

Sociale Verzekeringsbank sprawdza dane na różne sposoby, na przykład:

  • w gminie, aby sprawdzić, kto jest zameldowany pod danym adresem
  • składając wizytę, aby sprawdzić Twoją sytuację osobistą
  • występując o informacje do innych organizacji lub banku
  • w Internecie, na przykład w mediach społecznościowych lub za pomocą wyszukiwarki, na przykład Google

Kontrole poza Holandią

Jeżeli mieszkasz poza Holandią, SVB także może sprawdzić Twoje dane 

> Dalsze informacje na temat kontroli poza Holandią

Czasowy pobyt poza Holandią

Długotrwały albo częsty pobyt poza Holandią może mieć wpływ na Twoją emeryturę lub świadczenie z Sociale Verzekeringsbank. Jeżeli planujesz dłuższy pobyt poza Holandią, skontaktuj się z SVB.

Emerytury, renty, zasiłki i inne świadczenia wypłacone nienależnie podlegają zwrotowi. W przypadku gdy świadczenie wypłacono nienależnie, ponieważ nie przekazałeś informacji lub przekazałeś błędną informację, Sociale Verzekeringsbank może wymierzyć grzywnę. Jej standardowa wysokość to połowa kwoty nienależnie wypłaconego świadczenia. Może ona być jednak wyższa bądź niższa.

W przypadku kwot powyżej 50 000 euro SVB sprawdza, czy nieprzekazanie zmiany było działaniem świadomym. Jeżeli tak, zostaje to zgłoszone w prokuraturze. Dlatego ważne jest, aby zawsze zgłaszać zmiany w ciągu 4 tygodni. Osoby mieszkające poza Holandią obowiązuje termin 6 tygodni.

W przypadku przypuszczenia, że dokonano wyłudzenia, Sociale Verzkeringsbank może wystąpić o informacje do innych instytucji, także do Twojego banku. Do przeprowadzenia takiego postępowania SVB potrzebuje zgody prokuratury. Jeżeli postępowanie potwierdzi prawdopodobieństwo wyłudzenia, zostaniesz wezwany na przesłuchanie.

Przesłuchanie

Przesłuchanie ma na celu ustalenie, czy popełniłeś błąd i czy błąd popełniony został umyślnie. Podczas przesłuchania możesz przedstawić swój punkt widzenia. W przypadku niejasności Sociale Verzekeringsbank zadaje dodatkowe pytania. Na przesłuchanie możesz przyjść ze swoim adwokatem. Po zakończeniu przesłuchania otrzymasz protokół (proces verbaal).

Zgłoszenie w prokuraturze

Jeżeli postępowanie wykaże, iż prawdopodobnie dopuściłeś się wyłudzenia, Sociale Verzekeringsbank dokona zgłoszenia w prokuraturze. Sąd ustali wówczas, czy jesteś winny zarzucanego Ci czynu. Jeżeli prokuratura postanowi nie wszczynać w Twojej sprawie postępowania, nadal jesteś zobowiązany zwrócić do Sociale Verzekeringsbank kwotę, którą nienależnie otrzymałeś. Ponadto SVB nadal ma prawo wymierzyć Ci karę finansową.

Jeżeli podejrzewasz, że ktoś z Twojego otoczenia nienależnie otrzymuje emeryturę, rentę albo inne świadczenie, powiadom o tym Sociale Verzekeringsbank za pomocą internetowego formularza (fraudeformulier) albo dzwoniąc pod numer 030 264 98 80.

Jeżeli wolisz to zrobić listownie, pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i wyślij go do Sociale Verzekeringsbank na adres podany u dołu formularza.

SVB nie udzieli Ci jednak informacji na temat wyniku postępowania ze względu na ochronę prywatności swoich klientów.