Zażalenie i odwołanie

Jeżeli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, zadzwoń, by wspólnie z Sociale Verzekeringsbank sprawdzić, czy można od razu rozwiązać zaistniały problem. W razie braku porozumienia albo niezadowolenia z rozwiązania możesz w ciągu 6 tygodni wnieść pisemne zażalenie.

Krok 1: Zadzwoń, jeżeli nie zgadzasz się z decyzją

Jeżeli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, zadzwoń, by wspólnie z Sociale Verzekeringsbank sprawdzić, czy można od razu rozwiązać zaistniały problem. Numer telefonu podany jest na decyzji.

Krok 2: Wnoszenie zażalenia

Jeżeli nie uda się znaleźć zadowalającego rozwiązania, możesz w ciągu 6 tygodni wnieść zażalenie. Można je wnieść drogą cyfrową albo wysłać pocztą. Wniesienie zażalenia jest bezpłatne.

Wnoszenie zażalenia jest możliwe za pośrednictwem portalu Moje SVB. Do zażalenia można wówczas dodać załączniki. Zaloguj się za pomocą identyfikatora DigiD. Jeżeli mieszkasz w Europie, możesz się zalogować za pomocą środka identyfikacji elektronicznej uznanego na poziomie europejskim. 

Wnoszenie zażalenia za pośrednictwem portalu Moje SVB

Jeżeli nie możesz się zalogować na serwisie Moje SVB, wystąp o identyfikator DigiD, aby móc załatwiać swoje sprawy przez Internet.

Istnieje możliwość upoważnienia innej osoby do wniesienia zażalenia. W takim przypadku należy podać dane tej osoby na zażaleniu. Odpowiedzialność zawsze jednak spoczywa na Tobie.

Jeżeli nie możesz się zalogować na serwisie Moje SVB, możesz wysłać zażalenie na postanowienie listownie, podając następujące dane:

  • nazwisko i adres
  • numer BSN (burgerservicenummer) lub znak sprawy w SVB (znajduje się w korespondencji od SVB)
  • numer telefonu
  • datę wniesienia zażalenia
  • decyzję, której dotyczy zażalenie
  • uzasadnienie, dlaczego nie zgadzasz się z wydaną decyzją
  • propozycję, jaką decyzję Sociale Verzekeringsbank powinien podjąć Twoim zdaniem
  • podpis

Zażalenie na decyzję należy wysłać w ciągu sześciu tygodni do oddziału SVB, który ją wydał. W lewym górnym rogu koperty należy dopisać: „bezwaarschrift”. Do zażalenia dołącz dokumenty istotne dla sprawy.

Upoważnienie osoby trzeciej

Istnieje możliwość upoważnienia innej osoby do wniesienia zażalenia. W takim przypadku należy załączyć upoważnienie, czyli pisemne oświadczenie o reprezentowaniu Cię w SVB przez inną osobę. Odpowiedzialność zawsze jednak spoczywa na Tobie.

Możesz zrezygnować z wnoszenia zażalenia w SVB i w ciągu 6 tygodni wnieść odwołanie bezpośrednio w sądzie pierwszej instancji („Gerecht in eerste aanleg”) na wyspie Bonaire pod adresem: Plasa Reina Wilhelmina (Fort Oranje), Kralendijk, Bonaire. Odwołanie należy złożyć pisemnie.

Krok 3: Procedura w sprawie zażalenia

Po otrzymaniu zażalenia w ciągu 5 dni roboczych SVB kontaktuje się telefonicznie z Tobą lub osobą upoważnioną, aby omówić zażalenie lub uzyskać dodatkowe informacje.

Otrzymasz pisemne potwierdzenie wpływu zażalenia.

Jeżeli chcesz porozmawiać o swoim zażaleniu, skontaktuj się telefonicznie z SVB. Numer telefonu jest podany na pisemnym potwierdzeniu wpływu zażalenia.

SVB zbada i rozpatrzy wniesione zażalenie. W ciągu 13 tygodni otrzymasz decyzję. Czasami decyzja zostaje wydana już w ciągu 6 tygodni.

Koszty poniesione w związku z zażaleniem mogą być zwrócone jedynie w przypadku, gdy Sociale Verzekeringsbank popełnił błąd i w związku z tym wydał nową decyzję w danej sprawie. Zwrotowi podlegają koszty profesjonalnej pomocy prawnej, wyciągów z rejestrów publicznych i koszty podróży. O zwrot kosztów należy wystąpić w zażaleniu lub podczas procedury rozpatrywania zażalenia.

Otrzymałeś decyzję w sprawie zażalenia

Jeżeli otrzymałeś decyzję w sprawie zażalenia, ale się z nią nie zgadzasz, możesz wnieść odwołanie do sądu. W decyzji znajduje się informacja, jak tego dokonać.