Zażalenie i odwołanie

Razem łatwiej znaleźć rozwiązanie

Jeżeli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, zadzwoń, by wspólnie z Sociale Verzekeringsbank sprawdzić, czy można od razu rozwiązać zaistniały problem. Numer telefonu podany jest na decyzji. W razie braku porozumienia albo niezadowolenia z rozwiązania możesz w ciągu 6 tygodni wnieść pisemne zażalenie.

Wnoszenie zażalenia jest także możliwe za pośrednictwem portalu Moje SVB. Do zażalenia można wówczas dodać załączniki. Zaloguj się za pomocą identyfikatora DigiD. Jeżeli mieszkasz w Europie, możesz się zalogować za pomocą środka identyfikacji elektronicznej uznanego na poziomie europejskim. 

Wnoszenie zażalenia za pośrednictwem portalu Moje SVB

Jeżeli nie możesz się zalogować na serwisie Moje SVB, wystąp o identyfikator DigiD, aby móc załatwiać swoje sprawy przez Internet.

Istnieje możliwość upoważnienia innej osoby do wniesienia zażalenia. W takim przypadku należy podać dane tej osoby na zażaleniu. Odpowiedzialność zawsze jednak spoczywa na Tobie.

Jeżeli nie możesz się zalogować na serwisie Moje SVB, wyślij zażalenie na postanowienie listownie, podając następujące dane:

  • nazwisko i adres
  • numer BSN (burgerservicenummer) lub znak sprawy w SVB (znajdują się one w korespondencji od SVB)
  • numer telefonu
  • datę wniesienia zażalenia
  • decyzję, której dotyczy zażalenie
  • uzasadnienie, dlaczego nie zgadzasz się z wydaną decyzją
  • propozycję, jaką decyzję Sociale Verzekeringsbank powinien podjąć Twoim zdaniem
  • podpis

Zażalenie na decyzję należy wysłać do oddziału SVB, który ją wydał, z dopiskiem w lewym górnym rogu koperty: „bezwaarschrift”. Do zażalenia dołącz dokumenty istotne dla sprawy.

Upoważnienie osoby trzeciej

Istnieje możliwość upoważnienia innej osoby do wniesienia zażalenia. W takim przypadku należy załączyć upoważnienie, czyli pisemne oświadczenie o reprezentowaniu Cię w SVB przez inną osobę. Odpowiedzialność zawsze jednak spoczywa na Tobie.

Możesz zrezygnować z wniesienia zażalenia w SVB i w ciągu 6 tygodni wnieść odwołanie bezpośrednio do sądu pierwszej instancji („Gerecht in eerste aanleg”) na wyspie Bonaire pod adresem: Plasa Reina Wilhelmina (Fort Oranje), Kralendijk, Bonaire. Odwołanie należy wnieść pisemnie.

Rozmowa wyjaśniająca

Na życzenie możesz odbyć rozmowę wyjaśniającą dotyczącą zażalenia. W tym celu skontaktuj się z Sociale Verzekeringsbank.

Zwrot kosztów przysługuje jedynie w przypadku, gdy Sociale Verzekeringsbank popełnił błąd

Koszty poniesione w związku z zażaleniem mogą być zwrócone jedynie w przypadku, gdy Sociale Verzekeringsbank popełnił błąd i w związku z tym wydał nową decyzję w danej sprawie. Zwrotowi podlegają koszty profesjonalnej pomocy prawnej, wyciągów z rejestrów publicznych i koszty podróży. O zwrot kosztów należy wystąpić w zażaleniu lub podczas procedury rozpatrywania zażalenia.

Nie zgadzasz się z decyzją w sprawie zażalenia

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją w sprawie zażalenia, możesz wnieść odwołanie do sądu.