Niepodjęcie decyzji przez SVB w terminie

Sociale Verzekeringsbank ma obowiązek w terminie wydawać decyzje dotyczące wniosków, zażaleń czy zmian. Jeżeli nie dotrzyma tego obowiązku, osobie zainteresowanej może przysługiwać rekompensata.

Termin wydania decyzji

Otrzymasz od SVB pismo potwierdzające wpływ Twojego wniosku, zażalenia lub zgłoszenia zmiany. W piśmie podano, w jakim terminie będzie wydana decyzja. Jeżeli we wskazanym terminie nie uda się wydać decyzji, SVB ma prawo przedłużyć okres rozpatrywania wniosku lub zgłoszenia zmiany o kolejne 8 tygodni. W przypadku zażalenia SVB może przedłużyć termin o 6 tygodni. O przesunięciu terminu wydania decyzji zostaniesz powiadomiony pisemnie. Za Twoją zgodą istnieje możliwość dalszego przedłużenia okresu rozpatrywania sprawy. Jeżeli w wyznaczonym terminie nadal nie uda się wydać decyzji, oznacza to, że SVB nie dotrzymał terminu.

Brak decyzji

W przypadku nieotrzymania decyzji lub pisma w podanym terminie należy powiadomić o tym Sociale Verzekeringsbank drogą pisemną. Wówczas Sociale Verzekeringsbank spróbuje wydać decyzję w ciągu kolejnych dwóch tygodni. Jeżeli nie dotrzyma terminu, wówczas od dnia po upływie dwóch tygodni może przysługiwać rekompensata.

Wysokość rekompensaty

Wysokość rekompensaty zależy od długości okresu opóźnienia. Po otrzymaniu Twojego pisma SVB ma jeszcze dwa tygodnie na wydanie decyzji, które nie liczą się do okresu opóźnienia. Rekompensatę można uzyskać za maksymalnie 42 dni. Rekompensata jest wypłacana po upływie 42 dni.

Rekompensata za dzień
Okres Kwota na dzień
Dzień 1 do 14 23 euro
Dzień 15 do 28 35 euro
Dzień 29 do 42 45 euro