Na czym polega dochodzenie internetowe

Podczas dochodzenia internetowego Sociale Verzekeringsbank szuka informacji w Internecie na temat danej osoby lub firmy. Sprawdza przy tym, czy ta osoba przestrzega warunków przyznania emerytury AOW albo innego świadczenia w odpowiedniej wysokości.

Kiedy wszczynane jest dochodzenie internetowe

Czasami Sociale Verzekeringsbank otrzymuje wskazówki dotyczące naruszania zasad. Mogą one zostać wyjaśnione na różne sposoby, na przykład w wyniku porównania plików albo otrzymania zgłoszenia od innych organizacji o przypuszczalnym naruszeniu. Dodatkowe dochodzenie internetowe pozwala ustalić, czy istnieje konieczność wszczęcia dalszego postępowania wyjaśniającego.

Jeżeli istnieją przypuszczenia, że doszło do naruszenia zasad, Sociale Verzekeringsbank może przeprowadzić bardziej szczegółową kontrolę, ale wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne. Sprawdza wówczas, czy wypłacona została właściwa kwota świadczenia. Powód przeprowadzenia dochodzenia internetowego zawsze zostaje odnotowany.

Rodzaj danych osobowych sprawdzanych w Internecie

Dane osobowe, jakie mogą być sprawdzane:

  • dane potwierdzające tożsamość, takie jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania czy data urodzenia
  • z kim mieszkasz albo prowadzisz gospodarstwo domowe
  • gdzie mieszkasz
  • dochody
  • majątek

Sociale Verzekeringsbank gromadzi te informacje w celu sprawdzenia, czy otrzymujesz to, do czego masz prawo.

Dodatkowa kontrola

Sociale Verzekeringsbank nigdy nie podejmuje decyzji wyłącznie na podstawie dochodzenia internetowego. Zawsze przeprowadza dodatkową kontrolę, aby sprawdzić, czy ogólnodostępne dane znalezione w Internecie są prawidłowe.

Informacja o wyniku dochodzenia

Jeżeli po zakończeniu dochodzenia SVB zostanie wydana nowa decyzja, zostaniesz w niej powiadomiony o wyniku dochodzenia. Będziesz mieć możliwość wniesienia zażalenia na decyzję.