Kontrole poza Holandią

W Holandii wszystkie zmiany dotyczące istotnych zdarzeń, takich jak narodziny, śluby, rozwody i zgony są przekazywane do SVB przez urzędy gminy. Osoby mieszkające poza Holandią są zobowiązane samodzielnie zgłaszać zmiany.

Poświadczenie o pozostawaniu przy życiu

Jeżeli mieszkasz albo przebywasz (czasowo) poza Holandią, SVB będzie Ci wysyłać formularz poświadczenia o pozostawaniu przy życiu. To, jak często będziesz otrzymywać formularz zależy od kraju zamieszkania. Należy zwrócić się do właściwego organu, na przykład urzędu gminy albo notariusza, o uzupełnienie i podpisanie formularza, a następnie odesłać go do SVB.

Sytuacja osobista

Jeżeli mieszkasz sam, raz na 3 lata będziesz otrzymywać formularz dotyczący Twojej sytuacji osobistej. Emerytura AOW, świadczenie reemigracyjne lub renta rodzinna Anw mogą ulec zmianie, jeżeli z kimś mieszkasz.

Jeżeli zamieszkasz z kimś pod jednym adresem, nie czekaj na formularz, tylko niezwłocznie powiadom Sociale Verzekeringsbank, ponieważ masz obowiązek zgłoszenia zmiany sytuacji w ciągu 6 tygodni. Wysokość świadczenia zostanie wówczas skorygowana.