Uw zorgverlener is ziek

Uw zorgverlener is ziek. Moet u daarvoor iets regelen? Dit hangt af van de soort overeenkomst die u met uw zorgverlener heeft.

Kies de situatie die bij u past.

U hoeft niet door te geven dat uw zorgverlener ziek is. De zorginstelling zorgt voor vervanging. De zorginstelling is verplicht om dit te regelen. Daarnaast gaat de betaling van een zorginstelling nooit via ons als u een budget vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) heeft.

Uw zorgverlener wordt niet doorbetaald bij ziekte. Ook krijgt uw zorgverlener geen begeleiding van de arbodienst. 

Wat moet u doen

 • Doen wij de salarisadministratie van uw zorgverlener? Geef de ziekmelding dan binnen 1 werkdag aan ons door. Dit kan via Mijn PGB of bel 030 264 82 00. Doe dit voor 10.00 uur, dan verwerken wij uw melding dezelfde dag nog. U regelt zelf vervanging voor de zorg
 • Bij een uurloon declareert u alleen de gewerkte uren

Wat doen wij

 • Wij sturen u een brief met alle informatie die u nodig heeft
 • Hebben u en uw zorgverlener een maandloon afgesproken? Dan stoppen wij de betaling aan uw zorgverlener over de ziekteperiode
 • Bij een uurloon betalen wij geen facturen of urenbriefjes over de ziekteperiode

Heeft u een arbeidsovereenkomst en doen wij de salarisadministratie voor u? Dan betalen wij het loon voor uw zorgverlener door bij ziekte. Wij regelen ook dat uw zorgverlener begeleiding krijgt van de arbodienst.

Doen we geen salarisadministratie voor u? Dan kunnen we het loon ook doorbetalen. U moet uw zorgverlener dan tijdelijk bij ons aanmelden voor de salarisadministratie.

Wat moet u doen

 • Geef de ziekmelding binnen 1 werkdag aan ons door. Dit kan via Mijn PGB of bel 030 264 82 00. Doe dit voor 10.00 uur, dan verwerken wij uw melding dezelfde dag nog
 • U regelt zelf vervanging voor de zorg
 • Bij een uurloon declareert u de gewerkte uren en de ziekte-uren
 • Stuur ons een kopie van de toekenningsbeschikking die nu geldt. Heeft u al een kopie opgestuurd? Dan hoeft u dit niet opnieuw te doen

Wat doen wij

 • Wij geven uw melding door aan de arbodienst. Uw zorgverlener krijgt dan verzuimbegeleiding
 • Wij betalen de loonkosten van uw zorgverlener vanaf het moment dat uw zorgverlener ziek is gemeld bij ons. Als u te laat bent met de ziekmelding, moet u het loon van uw zorgverlener zelf betalen.
 • U kunt uw budget gebruiken om vervangende zorg inkopen
 • Wij sturen u een brief met alle informatie die u nodig heeft

Doorbetaling van het loon bij ziekte

U mag de loonkosten van een zieke zorgverlener niet uit uw Zvw-budget betalen. Wij hebben een speciale regeling om de loonkosten te betalen. Door deze regeling kunt u het geld uit uw budget gebruiken voor vervangende zorg tijdens de ziekte van uw zorgverlener.