Een budget vanuit de Zorgverzekeringswet

Koopt u zorg in via een Persoonsgebonden Budget (PGB) vanuit de Zorgverzekeringswet ( Zvw)? Dan kunt u het loon of de vergoeding van uw  zorgverlener rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren. 

Wilt u dat wij voor u declareren bij uw zorgverzekeraar? Dat kan als wij ook de  salarisadministratie voor u doen. Is uw zorgverlener ondernemer of een zorginstelling? Dan doen wij geen salarisadministratie.

Lees hoe salarisadministratie werkt en hoe kunt u dit regelen.