Een budget vanuit de Zorgverzekeringswet

Koopt u zorg in via een Persoonsgebonden budget (PGB) vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Dan kunt u het loon of de vergoeding van uw zorgverlener rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren. 

Wilt u dat wij voor u declareren bij uw zorgverzekeraar? Dat kan als wij ook de salarisadministratie voor u doen. Is uw zorgverlener ondernemer of een zorginstelling? Dan doen wij geen salarisadministratie.

Lees hoe salarisadministratie werkt en hoe u dit kunt regelen.

  • Stuur de declaraties naar ons toe
  • Wij sturen de declaraties voor u op naar uw zorgverzekeraar
  • Wij betalen belasting en premies over het loon of de vergoeding van uw zorgverlener aan de Belastingdienst
  • Wij maken de loonstroken voor uw zorgverlener
  • Wij betalen uw zorgverlener een nettoloon

Wilt u dat wij uw salarisadministratie doen? Lees hierover meer op de pagina Aanmelden voor salarisadministratie.

Heeft u een arbeidsovereenkomst voor 4 dagen of meer met uw zorgverlener? Dan bent u werkgever. U bent dan verplicht om een salarisadministratie te doen. U kunt dit door ons laten doen.

Maakt u gebruik van onze dienstverlening voor uw Zvw-budget? Dan bent u ook akkoord met onze Ondersteuningsvoorwaarden Zvw. Dit zijn afspraken over onze diensten voor mensen met Zvw-budget. Deze afspraken zijn onderdeel van de overeenkomst die u met ons aangaat als u het formulier Aanmelding Salarisadministratie PGB vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) invult.