Loon doorbetalen zieke zorgverlener

Heeft u een arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener? Dan bent u zijn of haar werkgever. Als uw zorgverlener ziek is, moet u het loon doorbetalen.

Bij een overeenkomst met een zorginstelling, overeenkomst van opdracht en een overeenkomst met een partner of familielid wordt het loon niet doorbetaald.

Hoe lang u het loon moet doorbetalen, hangt af van het aantal dagen per week dat uw zorgverlener bij u werkt. En of uw zorgverlener de AOW-leeftijd heeft.

Uw zorgverlener werkt Loondoorbetaling
maximaal 3 dagen per week maximaal 6 weken
4 of meer dagen per week maximaal 2 jaar (104 weken)
4 of meer dagen per week en de zorgverlener heeft de AOW-leeftijd maximaal 13 weken
4 of meer dagen per week en de zorgverlener bereikt tijdens de ziekteperiode de AOW-leeftijd vanaf de AOW-leeftijd wordt het loon nog maximaal 13 weken doorbetaald

Is uw zorgverlener na 104 weken loondoorbetaling nog ziek? Dan kan hij of zij een uitkering krijgen volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Uw zorgverlener moet deze uitkering uiterlijk voor week 93 van de ziekteperiode aanvragen bij UWV

Is uw zorgverlener te laat met de aanvraag? Dan kan dat gevolgen voor u hebben. U moet dan misschien het loon langer doorbetalen. Houd daarom contact met uw zieke zorgverlener. Zeg dat uw zorgverlener op tijd een WIA-uitkering aan moet vragen.

Wilt u meer weten over de WIA-uitkering? Neem dan contact op met UWV.

De hoogte van het loon tijdens ziekte is meestal 100%. Maar dit kan veranderen. Dit hangt af van de arbeidsovereenkomst die u met uw zorgverlener heeft.

U heeft een arbeidsovereenkomst voor 4 dagen of meer per week:

  • het eerste jaar krijgt uw zorgverlener 100% loon doorbetaald
  • het tweede jaar krijgt uw zorgverlener 70% van het loon doorbetaald

U heeft een arbeidsovereenkomst voor maximaal 3 dagen per week:

  • de zorgverlener krijgt 6 weken 100% loon doorbetaald
  • na 6 weken stopt de doorbetaling van het loon

Het loon van uw zieke zorgverlener wordt betaald uit uw budget. Wij vullen uw budget aan met een vergoeding. Met deze vergoeding kunt u een vervangende zorgverlener betalen.

Heeft u een uurloon afgesproken met het zorgverlener? Ook dan vullen wij uw budget aan met een vergoeding. Declareer de gewerkte uren en de ziekte-uren.

Is het loon van uw zorgverlener hoger dan het maximumtarief? Dan krijgt u alleen een vergoeding van het loon dat uit uw budget wordt betaald. Voor het deel dat u zelf betaalt (boven het maximumtarief) krijgt u geen vergoeding.

Wordt uw zorgverlener binnen 4 weken weer ziek? Dan is dat bij elkaar 1 ziekteperiode. Wij tellen de nieuwe ziektedagen op bij de vorige ziektedagen. Dit is belangrijk om te bepalen hoe lang het loon moet worden doorbetaald.

Heeft u een arbeidsovereenkomst afgesloten met een vast loon per maand en een vaste reiskostenvergoeding? Dan mag u de reiskostenvergoeding tijdelijk doorbetalen als uw zorgverlener ziek is.

Let op: wij vergoeden het doorbetalen van de vaste reiskostenvergoeding bij ziekte niet. Dit gaat dus van uw budget af.

Wanneer en hoe lang betalen wij de vaste reiskosten door?

  • Heeft uw zorgverlener een arbeidsovereenkomst voor maximaal 3 dagen per week? Dan betalen wij de vaste reiskostenvergoeding maximaal 6 weken door
  • Heeft uw zorgverlener een arbeidsovereenkomst voor 4 of meer dagen per week? Dan betalen wij de vaste reiskostenvergoeding in de maand van de ziekmelding door en in de maand die daarop volgt

De vaste reiskostenvergoeding wordt pas weer betaald vanaf de maand die volgt op de maand waarin uw zorgverlener weer geheel of gedeeltelijk gaat werken.

Voorbeeld

Uw heeft een arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener, en uw zorgverlener meldt zich ziek op 15 juni. De vaste reiskostenvergoeding mag doorbetaald worden tot 1 augustus. Uw zorgverlener herstelt en gaat op 21 augustus weer aan het werk. De vaste reiskostenvergoeding kan vanaf 1 september weer betaald worden.