Andere vergoedingen

Bij een budget vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) mag u alleen de gewerkte uren declareren. Andere vergoedingen, zoals reiskosten, feestdagenuitkering, eenmalige uitkering of vakantie-uren mag u niet uit uw Zvw-budget betalen. Neem deze kosten daarom op in het uurtarief.

Werkgeverslasten bij een arbeidsovereenkomst voor 4 dagen of meer

Heeft u een arbeidsovereenkomst voor 4 dagen of meer? Dan betaalt u werkgeverslasten over het loon. Deze werkgeverslasten mogen uit uw Zvw-budget betaald worden. 

De werkgeverslasten komen boven op het brutoloon dat u met uw zorgverlener heeft afgesproken. Het loon en de werkgeverslasten mogen samen niet hoger zijn dan het maximumtarief per uur van de zorgverzekeraar.