Andere vergoedingen

Bij een budget vanuit de Zorgverzekeringswet ( Zvw) mag u alleen de gewerkte uren declareren. Andere vergoedingen, zoals reiskosten, feestdagenuitkering, eenmalige uitkering of vakantie-uren mag u niet uit uw Zvw-budget betalen. Neem deze kosten daarom op in het uurtarief.