Begeleiding zieke zorgverlener

Als u een arbeidsovereenkomst heeft met uw zorgverlener, bent u zijn of haar werkgever. Is uw zorgverlener ziek? Dan bent u verplicht om hem of haar te laten begeleiden. Dit heet verzuimbegeleiding. 

Wij melden uw zorgverlener bij ziekte voor u aan bij een arbodienst. De arbodienst zorgt voor de verzuimbegeleiding. U hoeft de kosten van de arbodienst en de terugkeer naar het werk (re-integratie) niet zelf te betalen.