Begeleiding zieke zorgverlener

Als u een arbeidsovereenkomst heeft met uw zorgverlener, bent u zijn of haar werkgever. Is uw zorgverlener ziek? Dan bent u verplicht om hem of haar te laten begeleiden. Dit heet verzuimbegeleiding. 

Wij melden uw zorgverlener bij ziekte voor u aan bij een arbodienst. De arbodienst zorgt voor de verzuimbegeleiding. U hoeft de kosten van de arbodienst niet zelf te betalen.

Bij een overeenkomst met een zorginstelling, overeenkomst van opdracht en een overeenkomst met een partner of familielid hoeft u uw zorgverlener niet te begeleiden tijdens ziekte.

Hoe lang de verzuimbegeleiding duurt, hangt af van het aantal dagen per week dat de zorgverlener bij u werkt. En of uw zorgverlener de AOW-leeftijd heeft.

Verzuimbegeleiding
Uw zorgverlener werkt Verzuimbegeleiding
maximaal 3 dagen per week maximaal 6 weken
4 of meer dagen per week maximaal 2 jaar (104 weken)
4 of meer dagen per week en de zorgverlener heeft de AOW-leeftijd maximaal 6 weken
4 of meer dagen per week en de zorgverlener bereikt tijdens de ziekteperiode de AOW-leeftijd vanaf de AOW-leeftijd nog maximaal 6 weken

Het is belangrijk dat uw zorgverlener luistert naar de adviezen van de arbodienst en zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Voor u als werkgever geldt dat u moet meehelpen aan de terugkeer van uw zorgverlener. U moet dus ook meewerken met de arbodienst. 

Doet u of uw zorgverlener dat niet? Dan stoppen wij de vergoeding van het loon aan uw zorgverlener. Ook kan UWV maatregelen treffen, bijvoorbeeld dat u het loon aan uw zorgverlener moet doorbetalen (maximaal 1 jaar).

Soms kunnen wij de vergoeding van de loonkosten stoppen. Wij stoppen direct met de vergoeding van de loonkosten als:

  • uw zorgverlener niet goed meewerkt aan de terugkeer naar het werk
  • u niet goed meewerkt aan de terugkeer van uw zorgverlener
  • u en/of uw zorgverlener zich niet aan de regels houden
  • uw zorgverlener een uitkering kan krijgen vanwege de ziekte

Als we beslissen de vergoeding van de loonkosten bij ziekte te stoppen, laten we u dat schriftelijk weten. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken tegen deze beslissing.

Heeft u een arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener? En twijfelt u of uw zorgverlener echt ziek is? Dan kan de arbodienst gratis een spoedcontrole uitvoeren. U kunt die controle bij ons aanvragen. Doet u dat telefonisch voor 10.00 uur? Dan doet de arbodienst nog dezelfde dag een controle. De arbodienst neemt daarna contact met u op.