Een zorgovereenkomst wijzigen

Wilt u iets veranderen in de zorgovereenkomst? Of in de gegevens van u of uw zorgverlener? Dan kunt u dit doorgeven via Mijn PGB of met een wijzigingsformulier.

Soms een nieuwe zorgovereenkomst nodig

Krijgt u zorg van een nieuwe zorgverlener? Dan heeft u een nieuwe zorgovereenkomst nodig.