Hoe gaan we om met algoritmes

Wij gebruiken algoritmes om onze dienstverlening te verbeteren. Een algoritme is een stappenplan om een doel te behalen. We vinden het belangrijk dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft. Algoritmes helpen ons daarbij.

Een algoritme is te vergelijken met het maken van een gerecht. Er is een aantal stappen nodig voordat het gerecht op tafel staat. Er moet eerst een boodschappenlijst gemaakt worden, de oven aangezet, kruiden toegevoegd, enzovoorts. Al deze stappen bij elkaar noemen we een algoritme.

Een algoritme is een hulpmiddel dat we gebruiken om bijvoorbeeld:

  • te berekenen welk bedrag u kunt krijgen
  • achteraf te controleren of we een uitkering of pensioen juist hebben toegekend
  • te bekijken of iemand fraudeert
  • te bekijken of we ons werk beter kunnen uitvoeren

Lees voorbeelden over hoe wij algoritmes gebruiken bij de kinderbijslag en de AOW.

  1. Kinderbijslag

    De Algemene Kinderbijslagwet wordt vertaald in regels die onze computers begrijpen. Wordt een tweede kind geboren? Dan rekent een algoritme uit hoeveel kinderbijslag u krijgt. U hoeft daar niets voor te doen of aan te vragen.

  2. AOW

    Een AOW'er woonde alleen en gaat samenwonen. De hoogte van de AOW verandert als iemand gaat samenwonen. Wordt het samenwonen niet aan ons doorgegeven? Dan krijgt iemand te veel AOW. Onze algoritmes kunnen dit op tijd opsporen. Zo kunnen we voorkomen dat iemand onterecht te veel geld krijgt en dit aan ons moet terugbetalen.

We gaan veilig en zorgvuldig om met algoritmes. We toetsen algoritmes uitgebreid voordat we een algoritme gaan gebruiken. We gebruiken hierbij bijvoorbeeld klantpanels. We vragen onze klanten of zij zich goed voelen bij het gebruik van een algoritme.

Ook houden we rekening met de privacy van onze klanten als we gegevens verwerken met een algoritme. Wij gebruiken alleen gegevens die een duidelijke bijdrage leveren aan de uitkomst van een algoritme. We houden ons daarbij aan de voorwaarden zoals deze in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staan.

Soms maakt een algoritme een eenvoudige berekening. Is het algoritme ingewikkelder en heeft de uitkomst veel gevolgen voor onze klanten? Dan zal het algoritme nooit een automatische beslissing opleveren. Er wordt dan onderzoek gedaan door onze medewerkers. Het algoritme is een hulpmiddel voor onze medewerkers om de juiste beslissing te nemen.

Wij vinden het belangrijk dat u kunt zien hoe we omgaan met gegevens en wat we hiermee doen.

Bekijk een paar van onze algoritmes.