Algoritmes sancties

Voor de AOW, Anw, Remigratiewet, AIO-aanvulling en kinderbijslag kunnen wij in sommige gevallen een sanctie geven. Een sanctie is een boete of maatregel. Wij kunnen een sanctie geven als u bijvoorbeeld een wijziging niet doorgeeft.

Een beslistool helpt onze medewerkers om te beoordelen of wij een boete of maatregel moeten geven. En hoe hoog de boete is of hoelang de maatregel duurt. Hierbij kijken we naar: 

  • het bedrag dat u teveel heeft gekregen 
  • hoe lang u teveel heeft gekregen
  • de datum dat de melding binnenkwam 
  • de datum dat de melding binnen had moeten komen

Een sanctie heeft vaak financiële gevolgen voor u. Daarnaast heeft een sanctie ook emotionele gevolgen. Nog meer dan het terug moeten betalen van een bedrag. Het geven van een sanctie heeft ook gevolgen voor de manier waarop moet worden terugbetaald. Schulden komen vaak voor.

Algoritmes helpen bij moeilijke beslissingen waarbij verschillende zaken een rol spelen. Hierdoor worden minder fouten gemaakt. Het systeem behandelt iedereen in dezelfde situatie op dezelfde manier.

De algoritmes ontstaan doordat we wetten en regels omzetten in vragenlijsten. Een vragenlijst helpt om stap voor stap een juiste beslissing te maken. De vragenlijst wordt gevuld met gegevens en verschillende handmatige beslissingen. In de verschillende beslissingen kunnen onze medewerkers zelf ook beslissingen nemen. De definitieve beslissing wordt daarna door onze medewerkers verwerkt in onze betaalsystemen.

Onze algoritmes zijn voorschrijvend. Dit betekent dat ze automatisch een beslissing nemen. We toetsen en verbeteren de algoritmes. Ze kunnen zichzelf niet verbeteren.

Onze belangrijkste bronnen zijn uw gegevens in onze systemen.