Algoritmes AOW

Door algoritmes kunnen we automatisch snel en in een keer goed de hoogte van de AOW bepalen.

Een van de algoritmes combineert alle gegevens die vooraf bekend en nodig zijn. Zoals woonplaats, verblijf en werk in het buitenland. Met die gegevens berekenen wij of iemand recht heeft op een complete AOW. Als de AOW is toegewezen, zorgen andere algoritmes dat de betaling per maand automatisch gaat. Eenvoudige wijzigingen als een verhuizing van het hele gezin binnen Nederland worden automatisch verwerkt.

Door algoritmes te gebruiken, lukt het al om meer dan 90% van de beslissingen helemaal automatisch te doen. Hierdoor hoeven wij u minder om informatie te vragen en worden de kosten per uitkering ook lager. Twijfelt het algoritme of de gegevens wel kloppen? Dan stopt de automatische verwerking en gaat een medewerker kijken wat er aan de hand is.

Als wij de AOW verkeerd berekenen kunt u in de problemen komen. U krijgt dan te weinig geld om van te leven. Of u krijgt teveel en moet dat later terugbetalen. Dit is vervelend en kan leiden tot schulden. Een algoritme verwerkt gegevens vooral automatisch. Daarmee voorkomt het schulden.

Met een algoritme is beter te voorspellen hoeveel alle uitkeringen bij elkaar gaan kosten voor de Rijksbegroting. Een goed algoritme zorgt ervoor dat we minder klantdossiers handmatig verwerken. Dit bespaart kosten en onze medewerkers kunnen hun aandacht richten op maatwerk waar dat nodig is.

De algoritmes ontstaan doordat we wetten en regels omzetten in vragenlijsten. Een vragenlijst helpt om stap voor stap een juiste beslissing te maken. Die vragenlijsten worden door onszelf geprogrammeerd in onze systemen.

Onze algoritmes zijn voorschrijvend. Dit betekent dat ze automatisch een beslissing nemen. We toetsen en verbeteren de algoritmes. Ze kunnen zichzelf niet verbeteren.

We verwerken erg gevoelige gegevens. Daarom zetten wij de meest ervaren medewerkers in bij het ontwikkelen van de algoritmes. Ook gebruiken wij voor deze algoritmes klantpanels om tijdens de ontwikkeling mee te kijken.

Daarnaast is er voor het gebruik van de gegevens een werkwijze met veel details ingericht. Meerdere partijen binnen de SVB kijken of het gebruik van gegevens veilig gebeurt en of wij ons aan alle regels houden.

Onze belangrijkste bronnen om gegevens uit te halen zijn: 

  • de bevolkingsadministratie van de Nederlandse gemeenten 
  • de administratie die wij bijhouden over de verzekering voor de volksverzekeringen 
  • internationale systemen voor klanten buiten Nederland
  • gegevens die u zelf aanlevert