Algoritmes kinderbijslag

Door algoritmes kunnen we automatisch bepalen of u recht heeft op kinderbijslag. Wij willen de kinderbijslag snel en in één keer goed uitbetalen om het u makkelijk te maken.

De gemeente levert gegevens aan van het kind en de ouders. Een van de algoritmes combineert al deze gegevens. Hiermee bepalen wij of het nodig is om u een aanvraagformulier voor de kinderbijslag te sturen. Wij sturen geen aanvraagformulier als u geen recht op kinderbijslag heeft.

Als de kinderbijslag is toegewezen, zorgen andere algoritmes ervoor dat de betaling per kwartaal automatisch gaat. Eenvoudige wijzigingen als een verhuizing van het hele gezin binnen Nederland of de geboorte van een volgend kind worden automatisch verwerkt.

Door het gebruik van algoritmes lukt het om 90% van de beslissingen helemaal automatisch te doen. Hierdoor hoeven wij u om minder informatie te vragen en worden de kosten per uitkering ook lager.

Als wij de kinderbijslag verkeerd berekenen kunt u in de problemen komen. U krijgt dan te weinig geld om te leven. Of u krijgt teveel en moet dat later terugbetalen. Dit is vervelend en kan leiden tot schulden. Een algoritme verwerkt gegevens vooral automatisch. Daarmee voorkomt het schulden.

Met een algoritme is beter te voorspellen hoeveel alle uitkeringen bij elkaar gaan kosten voor de Rijksbegroting. Een goed algoritme zorgt ervoor dat we minder klantdossiers handmatig verwerken. Dit bespaart kosten en onze medewerkers kunnen hun aandacht richten op maatwerk waar dat nodig is.

De algoritmes ontstaan doordat we wetten en regels omzetten in vragenlijsten. Een vragenlijst helpt om stap voor stap een juiste beslissing te maken. Die vragenlijsten worden door onszelf geprogrammeerd in onze systemen.

Onze algoritmes zijn voorschrijvend. Dit betekent dat ze automatisch een beslissing nemen. We toetsen en verbeteren de algoritmes. Ze kunnen zichzelf niet verbeteren.

We verwerken erg gevoelige gegevens. Daarom zetten wij de meest ervaren medewerkers in bij het ontwikkelen van de algoritmes. Ook gebruiken wij voor deze algoritmes klantenpanels om tijdens de ontwikkeling mee te kijken.

Daarnaast is er voor het gebruik van de gegevens een werkwijze met veel details ingericht. Meerdere partijen binnen de SVB kijken of het gebruik van gegevens veilig gebeurt en of wij ons aan alle regels houden.

Onze belangrijkste bronnen om gegevens uit te halen zijn: 

  • de bevolkingsadministratie van de Nederlandse gemeenten
  • de administratie die wij bijhouden over de verzekering voor de volksverzekeringen
  • internationale systemen voor klanten buiten Nederland
  • gegevens die u zelf aanlevert