Algoritmes vrijwillige verzekering AOW en Anw

Als u buiten Nederland gaat wonen, betaalt u geen belasting meer in Nederland. En daardoor stopt de opbouw van uw AOW. U of uw werkgever kan de verzekering voor de AOW en Anw doorlaten gaan. Hiervoor moet een premie betaald worden. Hoe hoog de premie is, hangt af van uw inkomen. Een algoritme berekent de hoogte van die premie.

Algoritmes helpen bij het nuttig uitvoeren van ons werk. Ook zorgen ze dat u krijgt waar u recht op heeft. En niet te weinig of te veel krijgt.

De algoritmes ontstaan doordat we wetten en regels omzetten in vragenlijsten. De vragenlijst verwerken wij in een rekenmachine. Met de gegevens die wij hebben, wordt automatisch een premie berekend.

Onze algoritmes zijn voorschrijvend. Dit betekent dat ze automatisch een beslissing nemen. We toetsen en verbeteren de algoritmes. Ze kunnen zichzelf niet verbeteren.

Onze belangrijkste bronnen zijn:

  • persoonsgegevens uit de bevolkingsadministratie van de Nederlandse gemeenten en van de klant
  • inkomen en omstandigheden van de klant
  • onze verzekeringsgegevens
  • gegevens die u zelf aanlevert