Algoritmes AIO-aanvulling

Algoritmes bepalen of er recht is op AIO-aanvulling. Ook bepalen algoritmes of u de AIO-aanvulling als uitkering of als lening krijgt. En hoe hoog de AIO-aanvulling is.

Het algoritme neemt de beslissing met de gegevens die wij hebben en de gegevens die u levert. Maar gebruikt ook handmatige deelbeslissingen van medewerkers. Bijvoorbeeld de onderdelen van de vermogenstoets.

Als wij de AIO-aanvulling verkeerd berekenen kunt u in de problemen komen. U krijgt dan te weinig geld om te leven. Of u krijgt teveel en moet dat later terugbetalen. Dit is vervelend en kan leiden tot schulden. Een algoritme verwerkt gegevens vooral automatisch. Daarmee voorkomt het schulden.

Met een algoritme is beter te voorspellen hoeveel alle uitkeringen bij elkaar gaan kosten voor de Rijksbegroting. Een goed algoritme zorgt ervoor dat we minder klantdossiers handmatig verwerken. Dit bespaart kosten en onze medewerkers kunnen hun aandacht richten op maatwerk waar dat nodig is.

De algoritmes ontstaan doordat we wetten en regels omzetten in beslismodellen. Een beslismodel helpt om stap voor stap een juiste beslissing te maken. Die beslismodellen worden geprogrammeerd in een vragenlijst. De vragenlijst wordt gevuld met gegevens en verschillende beslissingen. De uiteindelijke beslissing verwerkt een medewerker in onze betaalsystemen.

Onze algoritmes zijn voorschrijvend. Dit betekent dat ze automatisch een beslissing nemen. We toetsen en verbeteren de algoritmes. Ze kunnen zichzelf niet verbeteren.

Onze belangrijkste bronnen om gegevens uit te halen zijn: 

  • de bevolkingsadministratie van de Nederlandse gemeenten
  • de inkomensgegevens van het UWV en de Belastingdienst¬†
  • vermogensgegevens van de Belastingdienst¬†
  • voertuiggegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)¬†
  • gegevens die u zelf aanlevert