Wijziging doorgeven

Heeft u ontheffing en wilt u een wijziging doorgeven?