Wat betekent ontheffing als werkgever

Heeft u ontheffing als werkgever? Dan kunt u bijvoorbeeld geen AOW of WW krijgen. Uw zorgkosten worden niet vergoed door een zorgverzekeraar. U krijgt geen zorgtoeslag. 

Verder betaalt u geen premies voor uzelf. Maar u betaalt wel extra belasting. Het geld dat u betaalt wordt gespaard. U kunt dan toch een vergoeding krijgen als u zorgkosten maakt. Als u uw AOW-leeftijd bereikt, krijgt u van ons een uitkering Gemoedsbezwaarden.

U moet voor uw werknemers nog wel het werknemersdeel van de premies betalen.

Rijdt u in een motorvoertuig? Of bent u van plant om een motorvoertuig te kopen? Dan moet u ook ontheffing vragen voor de verplichte WA-verzekering.

Kies een onderwerp waarover u meer wilt weten:

Vindt u dat de AOW, Anw (Algemene nabestaandenwet) of Wlz (Wet langdurige zorg) een verzekering is? Dan bepaalt u zelf voor welke verzekering u gemoedsbezwaard bent. U kunt voor één of meer van deze verzekeringen gemoedsbezwaard zijn. Wilt u bijvoorbeeld alleen gemoedsbezwaard zijn voor de AOW? Dan kunt u voor de AOW ontheffing aanvragen.

Bent u ook gemoedsbezwaard voor werknemersverzekeringen? Dan kunt u alleen gemoedsbezwaard zijn voor alle werknemersverzekeringen. U kunt niet kiezen.

Lees per situatie wat er gebeurt:

Welke situatie is van toepassing
Situatie Gevolg
U heeft geen verzekering afgesloten voor uzelf of uw bedrijf U kunt wel een ontheffing krijgen
U heeft wel een verzekering afgesloten voor uzelf of uw bedrijf U kunt geen ontheffing krijgen
U heeft een ontheffing en u sluit weer een verzekering af voor uzelf of uw bedrijf Uw ontheffing vervalt. U moet weer premie betalen
U heeft wel een verzekering afgesloten voor uzelf of uw bedrijf, maar u heeft deze opgezegd U kunt een ontheffing krijgen vanaf de datum waarop de opzegging ingaat

Heeft u een Verklaring gemoedsbezwaren gekregen? Dan betaalt u geen premies meer. U betaalt wel extra belasting. Dat bedrag is net zo hoog als de premies die u anders zou betalen.

De Belastingdienst berekent hoeveel u moet betalen.

U betaalt het werknemersdeel van de premies voor uw werknemers. Maar niet het werkgeversdeel van de premies. U betaalt daarvoor extra belasting. 

U mag voor uw werknemers verzekeringen afsluiten. U blijft zelf gemoedsbezwaard.

De Belastingdienst geeft aan het CAK door hoeveel u heeft betaald. U bouwt een saldo op. U kunt aan het CAK een vergoeding in uw zorgkosten krijgen. Maar alleen voor zorg uit het basispakket. Kijk op de website van het CAK hoe u een vergoeding aanvraagt. 

Heeft u uw AOW-leeftijd bereikt? Dan krijgt u van ons een uitkering Gemoedsbezwaarden. Deze uitkering is hetzelfde bedrag als het AOW-pensioen.

U moet ontheffing aanvragen van de verplichte WA-verzekering voor een motorvoertuig. Bijvoorbeeld een auto, motor of bromfiets. Dit doet u door uw WA-verzekering op te zeggen bij uw verzekeraar. Kijk in uw polis wat de voorwaarden zijn.

U kunt opzeggen vanaf een datum in de toekomst of vanaf de datum van vandaag. Bekijk de gevolgen van beide mogelijkheden. 

Vanaf een datum in de toekomst

U zegt uw verzekering op vanaf een datum in de toekomst:

  1. U krijgt van uw verzekeraar een royementsverklaring 
  2. Uw voertuig mag met deze verklaring op de openbare weg blijven 
  3. U krijgt de ontheffing voor de verplichte WA-verzekering uit naam van de minister van Financiën

Vanaf de datum van vandaag

U zegt uw WA-verzekering op vanaf de datum van vandaag:

  1. Stuur ons het bewijs dat u heeft opgezegd
  2. Vraag schorsing van uw motorvoertuig aan bij de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) 
  3. Uw voertuig mag voorlopig niet op de openbare weg 
  4. U krijgt van ons een Verklaring gemoedsbezwaren
  5. Vraag met deze verklaring de ontheffing voor de verplichte WA-verzekering aan bij het Waarborgfonds Motorverkeer 
  6. U mag de weg weer op zodra u de ontheffing heeft gekregen

U heeft ontheffing

U betaalt ieder jaar een bedrag aan het Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden. Maakt u schade bij een ander? Dan kan het fonds dit vergoeden. Schade aan uw eigen voertuig wordt niet vergoed.

U krijgt voor uw stichting, vereniging of vennootschap ontheffing voor 5 jaar. Wilt u daarna nog steeds ontheffing van de premieplicht? Dan moet u dit opnieuw aanvragen.