Wat betekent ontheffing voor een werkgever

Heeft u ontheffing dan krijgt u bijvoorbeeld geen AOW of WW meer. Uw zorgkosten worden niet meer vergoed door een zorgverzekeraar. U krijgt geen zorgtoeslag meer als u die had. Verder betaalt u geen premies meer. Maar u betaalt wel extra belasting. Met dit geld kunt u zorgkosten vergoed krijgen van het CAK. Als u uw AOW-leeftijd heeft krijgt u van ons een uitkering Gemoedsbezwaarden.

Voor uw werknemers moet u nog wel een deel van de premies betalen.

Rijdt u in een motorvoertuig? Dan moet u ook ontheffing vragen voor de verplichte WA-verzekering.

Vindt u dat de AOW, Anw (Algemene nabestaandenwet) of Wlz (Wet langdurige zorg) geen verzekering is? Dan kunt u voor een of meer van deze verzekeringen gemoedsbezwaard zijn. U kunt bijvoorbeeld alleen gemoedsbezwaard zijn voor de AOW. Bent u ook gemoedsbezwaard voor werknemersverzekeringen? Dan kunt u alleen gemoedsbezwaard zijn voor alle werknemersverzekeringen. 

Kijk welke situatie bij u past:

Situatie Gevolg
U heeft geen verzekering afgesloten voor uzelf of uw bedrijf U kunt wel een ontheffing krijgen
U heeft wel een verzekering afgesloten voor uzelf of uw bedrijf U kunt geen ontheffing krijgen
U heeft een ontheffing en u sluit weer een verzekering af voor uzelf of uw bedrijf Uw ontheffing vervalt. U moet weer premie betalen
U heeft wel een verzekering afgesloten voor uzelf of uw bedrijf, maar u heeft deze opgezegd U kunt een ontheffing krijgen vanaf de datum waarop de opzegging ingaat

Heeft u een ‘Verklaring gemoedsbezwaren’ gekregen? Dan betaalt u geen premies meer maar extra belasting. Dat bedrag is net zo hoog als de premies die u anders zou betalen. De Belastingdienst berekent hoeveel dat is.

Voor uw werknemers betaalt u wel het werknemersdeel van de premies. Voor het deel van de werkgever betaalt u extra belasting in plaats van premie. Ook kunt u voor uw werknemers verzekeringen afsluiten. U blijft dan zelf wel gemoedsbezwaard.

U bouwt met het geld dat u betaalt een saldo op bij het CAK. Zo kunt u van het CAK een vergoeding krijgen van uw zorgkosten. Heeft u de AOW-leeftijd? Dan krijgt u van ons een uitkering Gemoedsbezwaarden. Dat bedrag is net zo hoog als het AOW-pensioen.

Heeft u een motorvoertuig, zoals een auto, motor of bromfiets? Dan moet u ook ontheffing vragen voor de verplichte WA-verzekering. Dit doet u in de volgende stappen:

  1. Zeg uw WA-verzekering op
  2. Vraag schorsing aan bij de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW). U mag dan tijdelijk niet met het voertuig op de openbare weg
  3. Stuur ons het bewijs dat u heeft opgezegd
  4. Wij sturen u een Verklaring gemoedsbezwaren
  5. Heeft u van ons de Verklaring ontvangen? Vraag dan ontheffing aan voor de WA-verzekering bij het Waarborgfonds Motorverkeer
  6. Is de ontheffing daar geregeld? Dan mag u weer de weg op

U betaalt ieder jaar een bedrag aan het Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden. Maakt u schade bij een ander? Dan kan het fonds dit vergoeden. Schade aan uw voertuig wordt niet vergoed.

U krijgt voor uw stichting, vereniging of vennootschap ontheffing voor 5 jaar. Wilt u daarna nog steeds ontheffing van de premieplicht? Dan moet u dit opnieuw aanvragen.