Uw kind wordt 18

Als uw kind 18 jaar wordt stopt de ontheffing als gemoedsbezwaarde

Uw kind krijgt kort voor de 18e verjaardag een formulier van ons. U hoeft daar niet om te vragen. Met dit formulier kan uw kind ontheffing aanvragen.