Wat betekent ontheffing voor een stichting, vereniging of vennootschap

U kunt alleen ontheffing aanvragen als u de vertegenwoordiger bent van een stichting, vereniging of vennootschap. Daarnaast krijgt u alleen ontheffing van de premieplicht als u en uw bestuursleden zelf ook gemoedsbezwaard zijn. Ook mogen er geen andere verzekeringen zijn afgesloten. U krijgt voor 5 jaar ontheffing. Na 5 jaar moet u opnieuw ontheffing aanvragen.