Wat betekent ontheffing voor een stichting, vereniging of vennootschap

Alleen de vertegenwoordiger van een stichting, vereniging of vennootschap kan ontheffing aanvragen. Bent u de vertegenwoordiger? Dan kunt u alleen ontheffing krijgen als u en alle bestuursleden zelf ook gemoedsbezwaard zijn. 

Er mogen er geen andere verzekeringen zijn afgesloten. Ontheffing geldt voor 5 jaar.

Wat heeft u nodig om ontheffing aan te vragen

Wilt u ontheffing voor uw stichting, vereniging of vennootschap? Dan moet het (grootste deel van) het bestuur hiermee instemmen. Stuur daarom bij uw aanvraag het volgende mee:

  • een gewaarmerkte kopie van de statuten
  • de notulen van de vergadering waarin het besluit staat ontheffing aan te vragen
  • de verklaring Gemoedsbezwaren van alle bestuursleden, of de aanvraag daarvoor

Ontheffing 5 jaar geldig

U krijgt voor uw stichting, vereniging of vennootschap ontheffing voor 5 jaar. Wilt u daarna nog steeds ontheffing van de premieplicht? Dan moet u dit opnieuw aanvragen.