Wat betekent ontheffing voor een stichting, vereniging of vennootschap

U kunt alleen ontheffing aanvragen als u de vertegenwoordiger bent van een stichting, vereniging of vennootschap. Daarnaast krijgt u alleen ontheffing van de premieplicht als u en uw bestuursleden zelf ook gemoedsbezwaard zijn. Ook mogen er geen andere verzekeringen zijn afgesloten. U krijgt voor 5 jaar ontheffing. Na 5 jaar moet u opnieuw ontheffing aanvragen.

Wat is nodig voor een ontheffing

U kunt ontheffing aanvragen voor uw stichting, vereniging of vennootschap. Maar alleen als (het grootste deel van) het bestuur hiermee instemt. Daarom moet u bij de aanvraag meesturen:

  • een gewaarmerkte kopie van de statuten
  • de notulen van de vergadering waarin het besluit staat ontheffing aan te vragen
  • de verklaring Gemoedsbezwaren van alle bestuursleden, of de aanvraag daarvoor

Ontheffing 5 jaar geldig

U krijgt voor uw stichting, vereniging of vennootschap ontheffing voor 5 jaar. Wilt u daarna nog steeds ontheffing van de premieplicht? Dan moet u dit opnieuw aanvragen.