Ontheffing aanvragen voor een stichting, vereniging of vennootschap

Bent u de vertegenwoordiger van een stichting, vereniging of vennootschap? En wilt u hiervoor ontheffing aanvragen? Vul op de aanvraag dan ook de gegevens van alle personen in het bestuur in. Aanvragen kan alleen als alle personen in het bestuur zelf gemoedsbezwaard zijn. 

Hoe vraagt u ontheffing aan

 1. Contact opnemen

  Neem contact op met uw SVB-kantoor. Dan sturen wij u het aanvraagformulier toe. U kunt de ontheffing niet online aanvragen.

 2. Invullen en ondertekenen

  Vul het formuier in en onderteken het.

 3. Bijlagen toevoegen

  Voeg de volgende bijlagen toe:

  • een gewaarmerkte kopie van de statuten
  • de notulen van de vergadering waarin het besluit staat ontheffing aan te vragen
  • de verklaring Gemoedsbezwaren van de bestuursleden, of de aanvraag daarvoor
 4. Terugsturen

  Stuur het formulier met de bijlagen aan ons terug.

 5. Verklaring per post ontvangen

  Als wij uw aanvraag goedkeuren, dan ontvangt u van ons de Verklaring Gemoedsbezwaren.