Ontheffing aanvragen voor een stichting, vereniging of vennootschap

U kunt alleen ontheffing aanvragen als u vertegenwoordiger bent van de stichting, vereniging of vennootschap. Voor de aanvraag vult u ook de gegevens in van alle gemoedsbezwaarde personen in het bestuur.

Hoe vraagt u ontheffing aan

 1. Contact opnemen

  Neem contact op met uw SVB-kantoor. Dan sturen wij u het aanvraagformulier toe. U kunt de ontheffing niet online aanvragen.

 2. Invullen en ondertekenen

  Vul het formuier in en onderteken het.

 3. Bijlagen toevoegen

  Voeg de volgende bijlagen toe:

  • een gewaarmerkte kopie van de statuten
  • de notulen van de vergadering waarin het besluit staat ontheffing aan te vragen
  • de verklaring Gemoedsbezwaren van de bestuursleden, of de aanvraag daarvoor
 4. Terugsturen

  Stuur het formulier met de bijlagen aan ons terug.

 5. Verklaring per post ontvangen

  Keuren wij uw aanvraag goed? Dan krijgt u van ons de verklaring Gemoedsbezwaren.