Wat betekent ontheffing voor u

Heeft u ontheffing als gemoedsbezwaarde? Dan kunt u geen AOW of WW krijgen. Zorgkosten worden niet vergoed door een zorgverzekeraar. U krijgt geen zorgtoeslag. 

Verder betaalt u geen premies. Maar u betaalt wel extra belasting. Het geld dat u betaalt wordt gespaard. U kunt dan toch een vergoeding krijgen als u zorgkosten maakt.

U krijgt van ons een uitkering Gemoedsbezwaarden, zodra u uw AOW-leeftijd bereikt.

Rijdt u in een motorvoertuig? Of bent u van plan om een motorvoertuig te kopen? Dan moet u ook ontheffing vragen voor de verplichte WA-verzekering

Kies een onderwerp waarover u meer wilt weten:

Vindt u dat de AOW, Anw (Algemene nabestaandenwet) of Wlz (Wet langdurige zorg) een verzekering is? Dan bepaalt u zelf voor welke verzekering u gemoedsbezwaard bent. U kunt voor één of meer van deze verzekeringen gemoedsbezwaard zijn. Wilt u bijvoorbeeld alleen gemoedsbezwaard zijn voor de AOW? Dan kunt u voor de AOW ontheffing aanvragen.

Bent u ook gemoedsbezwaard voor werknemersverzekeringen? Dan bent u dat voor alle werknemersverzekeringen. U kunt niet kiezen.

Lees per situatie wat er gebeurt:

Situatie Gevolg
U heeft geen verzekering afgesloten U kunt wel een ontheffing krijgen
U heeft wel een verzekering afgesloten U kunt geen ontheffing krijgen
U heeft een ontheffing en u sluit weer een verzekering af Uw ontheffing vervalt. U moet weer premie betalen
U heeft wel een verzekering afgesloten, maar u heeft deze opgezegd U kunt een ontheffing krijgen vanaf de datum waarop de opzegging ingaat

Heeft u een Verklaring gemoedsbezwaren gekregen? Dan betaalt u geen premies meer. U betaalt wel extra belasting. Dat bedrag is net zo hoog als de premies die u anders zou betalen. 

De Belastingdienst berekent hoeveel extra belasting u moet betalen.

Wilt u weten hoeveel uitkering Gemoedsbezwaarden u tot nu toe heeft opgebouwd? Of over welke perioden u de uitkering heeft opgebouwd? Vraag dan een Overzicht AOW-opbouw aan in Mijn SVB.

Kunt u niet inloggen op Mijn SVB? Vul dan het formulier aanvraag Overzicht AOW-opbouw in.

De Belastingdienst geeft aan het CAK door hoeveel u heeft betaald. U bouwt een saldo op. U kunt dan van het CAK een vergoeding in uw zorgkosten krijgen. Dat geldt alleen voor zorg uit het basispakket. Kijk op de website van het CAK hoe u een vergoeding aanvraagt.

Heeft u uw AOW-leeftijd bereikt? Dan krijgt u van ons een uitkering Gemoedsbezwaarden. Deze uitkering is hetzelfde bedrag als de AOW.

U moet ontheffing aanvragen van de verplichte WA-verzekering voor een motorvoertuig. Bijvoorbeeld een auto, motor of bromfiets. Dit doet u door uw WA-verzekering op te zeggen bij uw verzekeraar. Kijk in uw polis wat de voorwaarden zijn.

U kunt opzeggen vanaf een datum in de toekomst of vanaf de datum van vandaag. Bekijk de gevolgen van beide mogelijkheden. 

Vanaf een datum in de toekomst

U zegt uw verzekering op vanaf een datum in de toekomst:

 1. U krijgt van uw verzekeraar een royementsverklaring 
 2. Uw voertuig mag met deze verklaring op de openbare weg blijven 
 3. U krijgt de ontheffing voor de verplichte WA-verzekering uit naam van de minister van Financiën

Vanaf de datum van vandaag

U zegt uw WA-verzekering op vanaf de datum van vandaag:

 1. Stuur ons het bewijs dat u heeft opgezegd
 2. Vraag schorsing van uw motorvoertuig aan bij de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) 
 3. Uw voertuig mag voorlopig niet op de openbare weg 
 4. U krijgt van ons een Verklaring gemoedsbezwaren
 5. Vraag met deze verklaring de ontheffing voor de verplichte WA-verzekering aan bij het Waarborgfonds Motorverkeer 
 6. U mag de weg weer op zodra u de ontheffing heeft gekregen

U heeft ontheffing

U betaalt ieder jaar een bedrag aan het Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden. Maakt u schade bij een ander? Dan kan het fonds dit vergoeden. Schade aan uw eigen voertuig wordt niet vergoed.

Wij geven uw ontheffing altijd door aan:

 • UWV voor de werknemersverzekeringen
 • het CAK voor de Wlz (Wet langdurige zorg) en Zvw (Zorgverzekeringswet)
 • de Belastingdienst (u betaalt extra belasting in plaats van premies)

Logo Your Europe
Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Laatste check: 1 juni 2024