The story of the SVB

The SVB implements pension and benefit schemes

The Sociale Verzekeringsbank (SVB) is the organisation that implements the Dutch national insurance schemes including those for old age pension (AOW), child benefit (AKW) and income support for AOW pensioners (AIO supplement). The SVB is also responsible for paying salaries and invoices under the personal care budget scheme (PGB).

We make sure that our clients are aware of and receive what they are entitled to, correctly and on time. We help them as quickly as possible, the first time they contact us.

Het verhaal van de SVB
De Sociale Verzekeringsbank zorgt al meer dan 115 jaar voor de uitvoering van regelingen in de sociale zekerheid en zorg. Dit zijn regelingen voor ouderen, ouders, ouders met gehandicapte kinderen, gepensioneerden die bijstand nodig hebben, houders van een persoonsgebonden budget, nabestaanden, asbestslachtoffers, remigranten, verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en mensen die tijdelijk in het buitenland gaan werken. We doen dit in opdracht van overheden en andere instanties. Onze hoofdopdrachtgever is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En we werken ook voor andere opdrachtgevers, zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
 
Bij de SVB zorgen we er elke dag voor dat we onze klanten zo goed mogelijk helpen. Dit doen we met zo’n 3.500 mensen. Onze collega’s in de serviceteams beoordelen aanvragen van klanten, beantwoorden vragen over hun persoonlijke situatie en zorgen voor de juiste uitbetaling. De SVB keert jaarlijks ruim 45 miljard euro uit aan zo’n 5,5 miljoen klanten. Hiervan wonen zo’n 340.000 klanten in het buitenland. Onze klanten zijn blij met onze dienstverlening: ze geven ons het rapportcijfer 7,7. 
 
We vinden het belangrijk dat we niet alleen de regels van de wet volgen, maar ook kijken naar de impact hiervan op het leven van mensen. Daarom vragen we ons steeds af: ‘past onze uitvoering wel bij de bedoeling van de wet?’ Als dat niet zo lijkt te zijn, gaan we hierover in gesprek. Met elkaar, met andere overheidsinstanties of met de wetgever in Den Haag, om zo samen te zoeken naar een oplossing. Natuurlijk doen we dat binnen de ruimte die de wet ons geeft, we willen immers wél een eerlijke en gelijke behandeling van al onze klanten. 
 
We werken veel samen met andere overheidsorganisaties. Zo werken we voor het ministerie van VWS nauw samen met gemeenten, bijvoorbeeld bij de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten. Met ketenpartners zoals de Belastingdienst, UWV en DUO maken we heldere afspraken over het veilig uitwisselen van gegevens. Ook werken we steeds meer samen als we vermoeden dat een burger financiële problemen heeft. We maken afspraken over hoe we hier als één overheid mee omgaan en werken samen in kleine proefprojecten om klanten te helpen, bijvoorbeeld om mensen met een Anw-uitkering te begeleiden naar de arbeidsmarkt. 
 
Om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren, werken we continu aan het versterken van onze IT-omgeving. We zorgen voor een stabiel en veilig systeem dat we in kleine stappen moderniseren. Ook gebruiken we nieuwe technologieën om klanten nog beter van dienst te zijn. En om snel te kunnen inspelen op veranderingen in wet- en regelgeving. 
 
Doordat onze digitale dienstverlening steeds slimmer wordt, kunnen we het werk sneller en met minder mensen doen. We stimuleren medewerkers om zich verder te ontwikkelen. Zo houden we onze organisatie in beweging. 
 
De SVB zorgt dat haar klanten op tijd weten waar ze recht op hebben én dat ook krijgen. Zij worden snel en in één keer goed door ons geholpen. Dit doen we nu al meer dan 115 jaar. Wij blijven hiervoor zorgen, nu en in de toekomst.

The SVB implements two kinds of schemes and legislation:

  • social insurance schemes and legislation by order of the State Secretary for Social Affairs and Employment
  • non-social insurance schemes and legislation by order of other authorities

To an increasing extent, the SVB also carries out tasks for municipal authorities. For instance, administration of the personal budget under the Social Support Act (Wmo), and payment of income support for people of AOW pension age (AIO supplement) under the Participation Act. As from 2010, the SVB pays out income support for all municipal authorities.

As an independent administrative body, the SVB implements social insurance schemes and regulations for various government agencies, including the Ministry of Social Affairs and Employment, the Ministry of Health, Welfare and Sports, municipalities, the UWV and the CAK.

The SVB stands for fairness and efficiency. In other words, we want to make sure that everyone gets precisely what they are entitled to. That is also how we keep the system affordable. To be able to do this, we keep to the rules, so that you get the right amount at the right time, without having to worry at all about your pension, benefit or allowance.
 
It is important that you also comply with the rules. We can only pay you exactly what you are entitled to if we have your correct details.
 
Our approach is one of prevention rather than cure. Accordingly, we make sure that our clients are always informed about the rules. Look on the site under your pension or benefit scheme to see what is expected of you.
 

The SVB and compliance with the rules

People sometimes receive pension or benefit payments unduly, either deliberately or accidentally. Our staff keep an eye open for irregularities. Our investigations always start with desk research, where we look at all the relevant information. We may use information from public sources on the Internet or information obtained from data exchanges with other organisations. For example, we may use Google or request information on your water consumption.
 
If we still have questions, we may visit you at home, either announced or unannounced. If we notice that something is wrong, we will take measures. If necessary, the SVB will report a case of fraud to the Public Prosecutor. However, we would much rather prevent such a situation by solving or preferably avoiding any problems together with you. We want everyone to benefit from a fair social security system.

To implement our social security schemes correctly, we need to verify compliance with the rules. At the SVB, this involves:

  • clarity about rights and obligations: prevention through information
  • verification of aspects such as income and living situation
  • sanctions when rules are infringed: reclamation of overpayments, imposition of fines and administrative sanctions
  • fraud investigations and reporting fraud to the Public Prosecutor

The SVB has a number of principles which it applies with regard to verification of compliance and compliance policy.

The SVB has some 350,000 clients living outside the Netherlands. From pensioners enjoying their retirement abroad to young emigrants building up a new life in another country, and people who have left the Netherlands temporarily to work elsewhere. Living or working abroad can affect your insurance position, and therefore your entitlement to child benefit, old age pension or survivor benefit. Your pension or benefit may have to be reduced or even stopped, depending on which country you move to, and emigrating could affect your partner’s benefit.
 

Specific advice

There is a Bureau for German Affairs and a Bureau for Belgian Affairs specifically for people who work in Germany or Belgium but live in the Netherlands or vice versa. In Ankara (Turkey), Rabat (Morocco) and Madrid (Spain), we are represented by social attachés.
 

Grensinfopunt

The Bureaus for Belgian and German Affairs contribute to the Dutch government website Grensinfopunt, working together with the Ministry for Social Affairs and Employment, the Ministry of the Interior and the Dutch Tax and Customs Administration. 'Grensinfopunt' is an internet service counter where you can ask questions about living, working, doing business and studying abroad.