The story of the SVB

We are the Sociale Verzekeringsbank (SVB)

We implement Dutch social insurance schemes, for example, for AOW old-age pension, child benefit (AKW), or the personal care budget (PGB). We make sure that our clients are aware of and receive what they are entitled to, correctly and on time. We help them as quickly as possible, the first time they contact us.

See the video ‘The story of the SVB’ (only in Dutch).

video: Het verhaal van de SVB

Het verhaal van de SVB

De Sociale Verzekeringsbank zorgt al zo'n 120 jaar voor de uitvoering van verschillende regelingen in de sociale zekerheid en zorg. Dit zijn regelingen voor verschillende groepen mensen zoals ouderen, ouders, nabestaanden, houders van een persoonsgebonden budget, verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en vele anderen. We doen dit in opdracht van overheden en andere instanties. Onze hoofdopdrachtgever is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En we werken ook voor andere opdrachtgevers, zoals het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Bij de SVB zorgen we er elke dag voor dat we onze klanten zo goed mogelijk helpen. Dit doen we met zo’n 4.000 mensen. Onze collega’s in de serviceteams beoordelen aanvragen van klanten, beantwoorden vragen over hun persoonlijke situatie en zorgen voor de juiste uitbetaling. De SVB keert jaarlijks ongeveer 50 miljard euro uit aan zo’n 5,6 miljoen klanten. Hiervan wonen zo’n 375.000 klanten in het buitenland. Uit de onderzoeken die we continu doen blijkt dat mensen tevreden zijn met onze dienstverlening. De mens staat centraal bij de SVB, mede daarom zijn we in 2020 beste overheidsorganisatie van het jaar geworden.

We vinden het belangrijk dat we niet alleen de regels van de wet volgen maar ook kijken naar de impact hiervan op het leven van mensen. Daarom vragen we ons steeds af: ‘past onze uitvoering wel bij de bedoeling van de wet?’. Als dat niet zo lijkt te zijn, gaan we hierover in gesprek. Met elkaar, met andere overheidsinstanties of met de wetgever in Den Haag om zo samen te zoeken naar een oplossing. Natuurlijk doen we dat binnen de ruimte die de wet ons geeft we willen immers wél een eerlijke en gelijke behandeling van al onze klanten.

We werken veel samen met andere overheidsorganisaties. Zo werken we voor het ministerie van VWS nauw samen met gemeenten, bijvoorbeeld bij de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten. Met ketenpartners zoals de Belastingdienst, UWV en DUO maken we heldere afspraken over het veilig uitwisselen van gegevens. Ook werken we steeds meer samen als we vermoeden dat een burger financiële problemen heeft. We maken afspraken  over hoe we hier als 1 overheid mee omgaan en werken samen in kleine proefprojecten om klanten te helpen, bijvoorbeeld om mensen met een Anw-uitkering te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren werken we continu aan het versterken van onze IT-omgeving. We zorgen voor een stabiel en veilig systeem dat we in kleine stappen moderniseren. Ook gebruiken we nieuwe technologieën om klanten nog beter van dienst te zijn. En om snel te kunnen inspelen op veranderingen in wet- en regelgeving. Doordat onze digitale dienstverlening steeds slimmer wordt, kunnen we het werk sneller doen. We stimuleren medewerkers om zich verder te ontwikkelen. Zo houden we onze organisatie in beweging.

De SVB zorgt dat haar klanten op tijd weten waar ze recht op hebben én dat ook krijgen. Zij worden snel en in één keer goed door ons geholpen. Wij blijven hiervoor zorgen, nu en in de toekomst.

We implement 2 different kinds of schemes and legislation:

  • social insurance schemes and legislation by order of the Ministry of Social Affairs and Employment
  • non-social insurance based schemes and legislation by order of other government departments, in particular the Ministry of Health, Welfare and Sport

Making sure that everyone gets what they are entitled to, fairly and at minimal cost to the taxpayer. This is what the SVB stands for. We help to keep the pension and benefit system affordable. We do this properly by keeping to the rules, so that you get the right amount at the right time, without having to worry about your pension, benefit or allowance.

It is important that you also comply with the rules. We can only only guarantee a fair social security system if the details we have for you are correct.

Our approach is one of prevention rather than cure. Accordingly, we make sure to keep you informed about the rules. Find the details of your pension or benefit scheme on this website to see what is expected of you.

What is ‘compliance’?

One of the ways to ensure that our pension and benefit schemes are carried out properly is to check whether people are following the rules. This is called ‘compliance’.

People sometimes receive pension or benefit payments unduly, either deliberately or accidentally. Our staff keep an eye open for irregularities. Checks always start with a search of all the relevant information. For example, we may use Google or request information from other parties.

For us, verification is:

  • providing clarity about rights and obligations: prevention through information
  • checking details such as income and living situation
  • imposing sanctions, fines or repayment orders where the rules have been infringed
  • conducting fraud investigations and reporting fraud to the Public Prosecutor

The key principles underlying our verification policy and practice have been laid down in writing.

If we still have questions, we may visit you at home, either announced or unannounced. If we notice that something is not right, we will take measures. If necessary, the SVB will report a case of fraud to the Public Prosecutor. However, we would much rather prevent such a situation happening in the first place. With your help, we can ensure that everyone gets exactly what they are entitled to. No more and no less.

The SVB officer who visits you at home will show you their special identification card. You can also ask them to do this.

Around 350,000 of our clients live or work outside the Netherlands. This can have consequences for their pension, benefit or allowance. If you move to another country, your pension or benefit may have to be reduced or even stopped. Living and working outside the Netherlands could also affect your partner’s benefit.

Advice

There is a Bureau for German Affairs and a Bureau for Belgian Affairs specifically for people who work in Germany or Belgium but live in the Netherlands or vice versa. In Ankara (Turkey), Rabat (Morocco) and Madrid (Spain), we are represented by social attachés.

Grensinfopunt

‘Grensinfopunt’ is an internet service counter where you can ask questions about living, working, doing business and studying abroad. It is a collaboration by the Bureaus for Belgian and German Affairs, the Dutch Ministry of the Interior and the Tax and Customs Administration (Belastingdienst).