Zmiany sytuacji rodzinnej

Jeżeli sytuacja rodzinna ulegnie zmianie, może to mieć wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego. Wybierz sytuację, która Ciebie dotyczy i dowiedz się, jakie mogą być skutki.

W przypadku rozstania rodziców zasiłek rodzinny wypłacany jest temu z rodziców, u którego dziecko mieszka. 

Rodzice sprawują opiekę naprzemienną

Jeżeli dziecko mieszka na zmianę u Ciebie i byłego partnera, być może jest mowa o opiece naprzemiennej. Sprawujesz opiekę naprzemienną w przypadku, gdy:

  • wspólnie opiekujecie się dzieckiem i łożycie na jego utrzymanie oraz
  • dziecko przebywa na zmianę u obojga rodziców mniej więcej przez taki sam okres, oraz
  • razem ponosicie koszty utrzymania dziecka, płacąc mniej więcej po równo, oraz
  • uzgodnienia te zostały ujęte w umowie podpisanej przez oboje rodziców albo
  • uzgodnienia te zostały ujęte w orzeczeniu sądowym

W przypadku sprawowania opieki naprzemiennej należy ustalić, w jaki sposób ma być podzielony zasiłek rodzinny między rodzicami. Jeżeli nie dokonacie żadnych ustaleń, wówczas każde z rodziców otrzyma połowę kwoty zasiłku rodzinnego.

Dodatek na dziecko 

Rozstanie rodziców może także mieć wpływ na dodatek na dziecko przyznawany przez holenderski Wydział ds. Dodatków. Jeżeli dotąd nie mieliście do niego prawa, istnieje możliwość, że po rozstaniu dodatek na dziecko będzie przysługiwać.

Jeżeli partnerowi nie przysługuje zasiłek rodzinny, nic się nie zmienia. W przypadku gdy partner także otrzymuje zasiłek rodzinny, masz do wyboru następujące opcje:

  • otrzymujesz zasiłek rodzinny na wszystkie dzieci
  • partner otrzymuje zasiłek rodzinny na wszystkie dzieci
  • każde z partnerów otrzymuje zasiłek rodzinny na swoje dzieci

Dodatek na dziecko

Jeżeli otrzymujecie dodatek na dziecko z holenderskiego Wydziału ds. Dodatków, wówczas cała kwota na wszystkie dzieci jest wypłacana temu z rodziców, które otrzymuje zasiłek rodzinny.

Partner pracuje poza Holandią

Jeżeli Twój partner jest zatrudniony poza Holandią, może mieć to wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego. W niektórych przypadkach Twojemu partnerowi mogą też przysługiwać świadczenia rodzinne w kraju zatrudnienia.

Jeżeli otrzymujesz zasiłek rodzinny i urodzi Ci się kolejne dziecko, nie musisz składać nowego wniosku. Jeżeli zgłosiłeś narodziny dziecka w holenderskiej gminie, dostaniesz z Sociale Verzekeringsbank pismo z informacją o wysokości zasiłku.

Zgłoś dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 4 miesięcy od jego narodzin. Wtedy będziesz mieć pewność, że koszty opieki medycznej zostaną pokryte.

Mieszkasz poza Holandią

Jeżeli mieszkasz poza Holandią, zgłoś narodziny dziecka w Sociale Verzekeringsbank. SVB ustali, czy przysługuje Ci na nie holenderski zasiłek rodzinny.

Jeżeli zmarły rodzic otrzymywał zasiłek rodzinny, Sociale Verzekeringsbank sprawdzi, czy można go przyznać drugiemu z rodziców. W przypadku gdy dziecko jest sierotą i na przykład zamieszka u innego członka rodziny, SVB ustali, kto może mieć prawo do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

Jeżeli zgon nastąpił w Holandii, urząd gminy poinformuje Sociale Verzekeringsbank o śmierci rodzica. W przypadku gdy zgon nastąpił poza Holandią, należy to zgłosić w SVB.

W przypadku gdy Twoje dziecko nie mieszka już w domu rodzinnym, nadal może Ci przysługiwać na nie zasiłek rodzinny, jeżeli spełnisz określone warunki.

Jeżeli dziecko mieszka poza domem rodzinnym w związku z kształceniem lub z powodu choroby albo niepełnosprawności, istnieje możliwość wystąpienia o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości.

Prawo do zasiłku rodzinnego wygasa w kwartale następującym po dniu śmierci. Dostaniesz potwierdzenie na piśmie. Jeżeli otrzymujesz zasiłek rodzinny na inne dzieci, zostanie podana nowa kwota obowiązująca od tego kwartału.

Jeżeli zgon nastąpił w Holandii, urząd gminy poinformuje Sociale Verzekeringsbank. Jeżeli zgon nastąpił poza Holandią, należy to zgłosić w SVB.

Zgłaszanie zmian

Jeżeli Twoja sytuacja ulegnie zmianie, która może mieć wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego, powiadom o tym Sociale Verzekeringsbank w ciągu 4 tygodni. Osoby mieszkające poza Holandią obowiązuje termin 6 tygodni.