Dodatek na dziecko

Dodatek na dziecko (kindgebonde budget) to dodatkowa kwota dla rodzin z dziećmi. Jest wypłacany co miesiąc przez holenderski Wydział ds. Dodatków (Dienst Toeslagen). Jeżeli otrzymujesz zasiłek rodzinny, a Twoje dochody nie są zbyt wysokie, masz prawo ubiegać się także o dodatek na dziecko.

Dodatek na dziecko przysługuje od pierwszego dnia następnego miesiąca po urodzeniu dziecka.

Przykład

Sara urodziła się 15 kwietnia. Dodatek na dziecko jest wypłacany od 1 maja na rachunek bankowy rodzica, który wystąpił z wnioskiem o przyznanie zasiłku rodzinnego.

Jeżeli otrzymujesz już dodatki z holenderskiego Wydziału ds. Dodatków, na przykład dodatek do kosztów najmu lub dodatek do kosztów ubezpieczenia zdrowotnego, nie musisz występować o przyznanie dodatku na dziecko. Wydziału ds. Dodatków sam wyśle na powiadomienie o wysokości dodatku. 

Otrzymasz powiadomienie w ciągu 8 tygodni od narodzin dziecka, jeżeli Wydział ds. Dodatków uzna, że Twoje dochody nie są zbyt wysokie. Uwzględnia się przy tym także dochody partnera.

W następujących przypadkach należy samemu wystąpić o przyznanie dodatku na dziecko:

  • przyznano Ci po raz pierwszy prawo do zasiłku rodzinnego i nie otrzymujesz jeszcze żadnych innych dodatków z Wydziału ds. Dodatków
  • nie otrzymałeś żadnego powiadomienia z Wydziału ds. Dodatków. Uważasz jednak, że przysługuje Ci dodatek na dziecko

Dodatek na dziecko możesz otrzymać wyłącznie wtedy, gdy przysługuje Ci także prawo do zasiłku rodzinnego. Z chwilą zatrzymania wypłaty zasiłku rodzinnego, na przykład gdy dziecko ukończy 18 lat, wypłata dodatku na dziecko również zostaje zatrzymana.

Jeżeli wraz z drugim rodzicem sprawujesz opiekę naprzemienną, sprawdź, jaka sytuacja jest dla Ciebie korzystna. Rodzic osiągający niższe dochody, otrzymuje zasadniczo wyższy dodatek na dziecko. Dodatek na dziecko jest wypłacany temu z rodziców, któremu przyznano zasiłek rodzinny.

Nawet jeżeli nie przysługuje Ci zasiłek rodzinny na dziecko w wieku od 16 do 17 lat, w niektórych przypadkach możesz mieć prawo do dodatku na dziecko. Dowiedz się, jakie są warunki otrzymania dodatku.

Dziecko mieszka w domu rodzinnym

  • Wypłata zasiłku rodzinnego została wstrzymana, ponieważ dziecko nie uczęszcza już do szkoły ani nie zdobyło kwalifikacji podstawowych

Dziecko nie mieszka w domu rodzinnym

  • Przeznaczasz co najmniej 512 euro na kwartał na utrzymanie dziecka oraz
  • Wypłata zasiłku rodzinnego została wstrzymana, ponieważ dziecko nie uczęszcza już do szkoły ani nie zdobyło kwalifikacji podstawowych

Jeżeli jeden z powyższych wyjątków dotyczy Twojego dziecka, Sociale Verzekeringsbank poinformuje Wydział ds. Dodatków, że masz ponownie prawo do dodatku na dziecko. Nie musisz o niego występować.