Gdzie przebywa Twoje dziecko?

Jeżeli dziecko spędza co najmniej cztery noce poza domem rodzinnym, uznaje się zwykle, że nie mieszka w domu rodzinnym. W takim przypadku możesz mieć prawo do zasiłku rodzinnego, pod warunkiem że przeznaczasz na utrzymanie dziecka 512 euro na kwartał.

W niektórych sytuacjach uznaje się, że dziecko nie mieszka poza domem rodzinnym. Dowiedz się, jakie to sytuacje.

Mieszkanie w domu rodzinnym albo poza nim

Wybierz sytuację i dowiedz się, czy na potrzeby zasiłku rodzinnego dziecko zostanie uznane za mieszkające poza domem czy w domu rodzinnym.

Wybierz sytuację, która Ciebie dotyczy

Dziecko wyjechało na wakacje

Jeżeli dziecko wyjeżdża na wakacje albo będzie podróżować przez kilka miesięcy, wówczas uznaje się, że nie mieszka poza domem rodzinnym. 

Dziecko zostało umieszczone poza domem rodzinnym

Czasem zdarza się, że dziecko musi przez pewien czas mieszkać gdzieś indziej, na przykład w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczej. Wówczas dziecko nie mieszka w domu rodzinnym. Okres pobytu poza domem nie gra roli. 

Dziecko znajduje się w szpitalu

Jeżeli okres pobytu w szpitalu nie przekracza 6 miesięcy, dziecko mieszka w domu rodzinnym.

Jeżeli okres pobytu przekracza 6 miesięcy, wówczas uznaje się, że dziecko mieszka poza domem rodzinnym.

Jeżeli od razu wiadomo, że dziecko będzie przebywać w szpitalu przez ponad 6 miesięcy, wówczas uznaje się, że dziecko mieszka poza domem rodzinnym od pierwszego dnia pobytu w szpitalu.

Dziecko przebywa u drugiego rodzica

Temu z rodziców, u którego dziecko mieszka, przysługuje zasiłek rodzinny. W przypadku sprawowania opieki naprzemiennej należy ustalić, które z rodziców będzie otrzymywać zasiłek rodzinny. Jeżeli nie dokonacie żadnych ustaleń, wówczas każde z rodziców otrzyma połowę kwoty zasiłku rodzinnego.

Dziecko nie mieszka w domu rodzinnym, ale często je odwiedzasz

Jeżeli dziecko nie mieszka w domu rodzinnym, ale Ty lub drugie z rodziców przebywacie u dziecka przez co najmniej 46 dni na kwartał, wówczas uznaje się, że dziecko nie mieszka poza domem rodzinnym.

Wszystkie okresy odwiedzin każdego z obojga rodziców w ciągu jednego kwartału są sumowane, nawet jeżeli odwiedziny zaczynają się w jednym kwartale, a kończą w następnym.

Jeżeli dziecko mieszka poza domem rodzinnym, zasiłek rodzinny nadal przysługuje, jeżeli przeznaczasz co najmniej 512 euro na kwartał na utrzymanie dziecka. 

Jeżeli dziecko mieszka poza domem rodzinnym w związku z kształceniem lub z powodu choroby albo niepełnosprawności, istnieje możliwość wystąpienia o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości.