Zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości dla dziecka mieszkającego poza domem rodzinnym

Jeżeli dziecko mieszka poza domem rodzinnym w związku z pobieraniem nauki lub w związku z chorobą lub niepełnosprawnością, istnieje możliwość otrzymywania zasiłku rodzinnego w podwójnej wysokości, jeżeli łożysz na utrzymanie dziecka co najmniej 1 358 euro na kwartał.

Jeżeli Ty lub drugie z rodziców w sumie przebywacie u dziecka przez dłuższy okres, wówczas uznaje się, że dziecko nie mieszka poza domem rodzinnym.

Odpowiedz na pytania i sprawdź, czy możesz się ubiegać o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości. 

Przejdź do pytań

Przebywasz przez co najmniej 46 dni u swojego dziecka

Jeżeli suma okresów pobytu rodziców u dziecka wynosi co najmniej 46 dni na kwartał, wówczas nie przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego w podwójnej wysokości. 

Wszystkie okresy pojedynczych odwiedzin obojga rodziców w ciągu jednego kwartału są sumowane, nawet jeżeli odwiedziny zaczynają się w jednym kwartale, a kończą w następnym.

Jeżeli dziecko zamierza pobierać naukę poza Holandią, prawo do zasiłku rodzinnego w podwójnej wysokości może przysługiwać, jeżeli kierunek kształcenia:

  • jest porównywalny z holenderskim kierunkiem kształcenia
  • nie jest oferowany w promieniu 25 kilometrów od miejsca zamieszkania rodziny 

Dziecko pobiera naukę poza Holandią - przykład

Jeżeli dziecko będzie pobierać naukę w Stanach Zjednoczonych w high school przez rok, wówczas nie przysługuje Ci zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości. High school nie ma odpowiednika w holenderskim systemie szkolnictwa.

Przebywasz przez co najmniej 46 dni u swojego dziecka

Jeżeli suma okresów pobytu rodziców u dziecka wynosi co najmniej 46 dni na kwartał, wówczas nie przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego w podwójnej wysokości. 

Wszystkie okresy pojedynczych odwiedzin obojga rodziców w ciągu jednego kwartału są sumowane, nawet jeżeli odwiedziny zaczynają się w jednym kwartale, a kończą w następnym.

Jeżeli dziecko mieszka w placówce opiekuńczej ze względu na chorobę lub niepełnosprawność, wówczas istnieje możliwość otrzymywania zasiłku rodzinnego w podwójnej wysokości, jeżeli koszty pobytu w placówce pokrywane są w ramach:

  • Ustawy o długotrwałej opiece (Wlz)
  • Ustawy w sprawie wspierania młodocianych (Jeugdwet)
  • ubezpieczenie od kosztów leczenia (zorgverzekering)

Dziecko znajduje się w szpitalu

Jeżeli dziecko przez krótki czas przebywa w szpitalu, wówczas na potrzeby zasiłku rodzinnego uznaje się, że nie mieszka poza domem rodzinnym. Zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości wówczas nie przysługuje.

Jeżeli dziecko przebywa w szpitalu przez ponad 6 miesięcy lub jeżeli od początku wiadomo, że okres pobytu w szpitalu przekroczy 6 miesięcy, możesz ubiegać się o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości.

Przebywasz przez co najmniej 46 dni u swojego dziecka

Jeżeli suma okresów pobytu rodziców u dziecka wynosi co najmniej 46 dni na kwartał, wówczas nie przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego w podwójnej wysokości.

Wszystkie okresy pojedynczych odwiedzin obojga rodziców w ciągu jednego kwartału są sumowane, nawet jeżeli odwiedziny zaczynają się w jednym kwartale, a kończą w następnym.