Będziesz pracować lub mieszkać poza granicami Holandii

Jeżeli będziesz pracować lub mieszkać poza Holandią, prawo do holenderskiego zasiłku rodzinnego może wygasnąć. Niekiedy zamiast zasiłku z Holandii będziesz otrzymywać świadczenia z kraju, w którym mieszkasz albo pracujesz. 

Jeżeli mieszkasz poza Holandią i masz zamiar pracować w Holandii, w zasadzie przysługuje Ci prawo do holenderskiego zasiłku rodzinnego.

Dowiedz się, w których sytuacjach przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego.

Będziesz pracować poza granicami Holandii, wskutek czego nie będziesz podlegać ubezpieczeniu na mocy ustawy AKW, prawo do zasiłku rodzinnego ustaje. Możesz natomiast ubiegać się świadczenia z innego kraju. 

Będziesz mieszkać i pracować poza granicami Holandii, wskutek czego nie będziesz ubezpieczony na mocy ustawy AKW, prawo do zasiłku rodzinnego ustaje. Możesz natomiast ubiegać się świadczenia z innego kraju.

Mieszkasz poza Holandią i masz zamiar pracować w Holandii, w związku z czym będziesz podlegać ubezpieczeniu na mocy ustawy AKW 

W takim przypadku będziesz otrzymywać świadczenia z kraju, w którym mieszkasz:

 • w Unii Europejskiej (UE) lub Europejskim Obszarze Gospodarczym(EOG)
 • z którym Holandia zawarła odpowiednie umowy 

Jeżeli mieszkasz w innym kraju, holenderski zasiłek rodzinny nie będzie wypłacany. 

W następujących krajach zasiłek rodzinny nie jest wypłacany w euro, ale w walucie danego kraju: 

 • Australia
 • Kanada
 • Wielka Brytania
 • Maroko
 • Nowa Zelandia
 • Stany Zjednoczone Ameryki
 • Republika Południowej Afryki

Wypłata ma miejsce dwa razy w ciągu miesiąca: 

 • na początku miesiąca 
 • w połowie miesiąca

Kursy wymiany walut zmieniają się. Z tego powodu kwota netto wypłacanego zasiłku może być za każdym razem inna. Zobacz, jaki kurs wymiany walut został zastosowany. Jeżeli kraj zamieszkania nie znajduje się na tej liście, wypłata następuje w euro.