Zasiłek rodzinny w skrócie

Zasiłek rodzinny służy częściowemu pokryciu kosztów utrzymania dziecka.

Naciskając przycisk „Dalej”, przechodzisz do kolejnego kroku informacji.

Na które dzieci przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego?

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje na:

 • własne dziecko
 • dziecko (byłego) partnera
 • dziecko, dla którego jesteś rodziną zastępczą
 • dziecko, dla którego jesteś faktycznym opiekunem

Zasiłek rodzinny zależy od wieku dziecka

Wysokość zasiłku rodzinnego i obowiązujące zasady kilkakrotnie ulegają zmianie. 

Zmiany zależą od wieku dziecka.

Urodziło Ci się dziecko

Otrzymasz 281,69 euro zasiłku rodzinnego na kwartał. Zasiłek rodzinny zostanie wypłacony po upływie kwartał.

Przykład

 • Dziecko urodziło się 20 czerwca
 • Zasiłek rodzinny będzie wypłacany od trzeciego kwartał 
 • Pierwsza wypłata nastąpi na początku października

Dziecko ukończyło 3 lata i wymaga intensywnej opieki

Jeżeli dziecko wymaga intensywnej opieki, na przykład z powodu choroby lub niepełnosprawności, wówczas istnieje możliwość wystąpienia o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości. 

Jest to możliwe, jeżeli dziecko:

 • ukończyło 3 lata
 • mieszka w domu rodzinnym
 • ma orzeczenie wydane przez Centrum ds. orzekania o wymiarze wymaganej opieki (Centrum Indicatiestelling Zorg, CIZ)

Dziecko kończy 6 lat

Kwota zasiłku rodzinnego ulega podwyższeniu. 

Będziesz otrzymywać 342,05 euro na kwartał.

Dziecko kończy 12 lat

Kwota zasiłku rodzinnego po raz ostatni ulega podwyższeniu. 

Będziesz otrzymywać 402,41 euro na kwartał.

Dziecko kończy 16 lat

Do celów zasiłku rodzinnego sprawdza się, czy dziecko pobiera naukę w kierunku, który umożliwia uzyskanie kwalifikacji podstawowych, czyli dyplomu szkoły średniej havo, vwo lub mbo poziom 2 lub wyższy.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dziecko:

 • zdobywa kwalifikacje podstawowe
 • zdobyło już kwalifikacje podstawowe
 • nie może pobierać nauki z powodu choroby lub niepełnosprawności (dziecko jest zwolnione z obowiązku kształcenia się)

Dziecko kończy 18 lat

Wówczas zawsze ustaje wypłata zasiłku rodzinnego.

Być może dziecko może otrzymywać:

 • dofinansowanie do studiów (studiefinanciering) od Służby ds. Realizacji Kształcenia (Dienst Uitvoering Onderwijs, DUO)
 • wsparcie finansowe dla uczniów (tegemoetkoming scholieren) od DUO
 • dodatek do kosztów ubezpieczenia zdrowotnego wypłacany przez holenderski Urząd Skarbowy

Jak ubiegać się o zasiłek rodzinny?

Twoja sytuacja określa, czy musisz występować o zasiłek rodzinny czy też zostanie on przyznany z urzędu.

Odpowiedz na pytania i dowiedz się, jak możesz złożyć wniosek o zasiłek rodzinny.