Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv)

De Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv) biedt financiële ondersteuning aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog in Europa of Azië zijn vervolgd. 

Heeft u blijvende gezondheidsschade aan uw vervolging overgehouden, dan krijgt u mogelijk ondersteuning uit de Wuv. Dit kan een maandelijkse uitkering zijn, bijdragen in kosten voor voorzieningen of allebei.