Wetten buitengewoon pensioen (Wbp)

De Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Wbp) biedt financiële ondersteuning aan mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog verzet hebben gepleegd tegen de vijandelijke bezettende macht in Europa.

Heeft u blijvende gezondheidsschade aan het verzet overgehouden? Dan kunt u financiële ondersteuning krijgen.

De Wbp kent een pensioen per maand en bijdragen in kosten voor voorzieningen.

Buitengewoon pensioen

Heeft u door het verzet blijvende gezondheidsschade opgelopen? En bent u minimaal 10% invalide? Dan krijgt u een buitengewoon pensioen.

Bij een invaliditeit van 80% of meer krijgt u ook een vermeerdering en vaste vergoeding.

De hoogte van het buitengewoon pensioen hangt af van uw invaliditeitspercentage en van uw andere inkomsten. Andere inkomsten zijn AOW, particulier pensioen en inkomsten uit vermogen.

Het bedrag wordt in januari en juli aangepast aan de wijziging van het minimumloon.

Pensioen als nabestaande

Is uw huwelijkspartner overleden als gevolg van verzet? Of had uw huwelijkspartner op het moment van overlijden al een verzetspensioen? Dan heeft u recht op een pensioen als nabestaande.

Bijdrage in kosten

Maakt u kosten door de gezondheidsschade die u door het verzet heeft opgelopen? En worden deze kosten voor voorzieningen niet vergoed? Dan kunt u een bijdrage krijgen in deze kosten. Denk hierbij aan medische behandelingen, hulp in de huishouding of vervoerskosten.

Alleen erkenning

Heeft u geen blijvende gezondheidsschade of heeft u geen financiële ondersteuning nodig? Maar wilt u wel officieel erkend worden als verzetsdeelnemer? Neem dan contact met op met de afdeling V&O.

Overige wetten buitengewoon pensioen

Naast de Wbp zijn er nog 2 wetten buitengewoon pensioen.

  1. De Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Wbpzo) voor mensen die als zeeman gezondheidsschade hebben opgelopen in verband met de vaarplicht of de oorlog.
  2. De Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Wiv) voor mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog verzet hebben gepleegd tegen de vijandelijke bezettende macht in Azië.

Heeft u vragen over de Wbpzo of de Wiv? Neem dan contact met op de afdeling V&O.