Wetten buitengewoon pensioen (Wbp)

De Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Wbp) biedt financiële ondersteuning aan mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog verzet hebben gepleegd tegen de vijandelijke bezettende macht in Europa. 

Heeft u blijvende gezondheidsschade aan het verzet overgehouden? Dan kunt u financiële ondersteuning krijgen. 

De Wbp kent een maandelijks pensioen en bijdragen in kosten voor voorzieningen.