Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie (Tvp)

De Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie naoorlogse generatie (Tvp) is een kostenvergoeding voor psychotherapie voor kinderen van oorlogsgetroffenen.

Wie krijgt een tijdelijke vergoeding

Om een tijdelijke vergoeding te krijgen moet u aan alle voorwaarden voldoen:

  • u woont in Nederland
  • u bent geboren in 1928 of later
  • u heeft psychische klachten die te maken hebben met de oorlogservaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog van uw ouders (of andere opvoeders)
  • uw zorgverzekeraar vergoedt niet alle kosten van de psychotherapie
  • de kosten van de behandeling zijn door een erkende therapeut op basis van┬áhet zorgprestatiemodel bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht

De hoogte van de vergoeding

De Tvp vergoedt het bedrag dat u zelf moet bijbetalen. De hoogte van deze vergoeding kan verschillen, maar is nooit meer dan het door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde wettelijke tarief.