Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo )

De Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo) is bedoeld voor mensen die:

  • in de Tweede Wereldoorlog als burger zijn getroffen door oorlogsgeweld 
  • slachtoffer zijn van de Bersiap-periode in het voormalige Nederlands-Indië
Heeft u blijvende gezondheidsschade aan deze oorlogservaringen overgehouden? Dan krijgt u mogelijk financiële ondersteuning uit de Wubo. Er zijn verschillende soorten ondersteuning.