Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo )

De Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo) is bedoeld voor mensen die:

  • in de Tweede Wereldoorlog als burger zijn getroffen door oorlogsgeweld
  • slachtoffer zijn van de Bersiap-periode in het voormalige Nederlands-Indië

Heeft u blijvende gezondheidsschade aan deze oorlogservaringen overgehouden? Dan krijgt u mogelijk financiële ondersteuning uit de Wubo. Er zijn verschillende soorten ondersteuning.

Ieder erkend burger-oorlogsslachtoffer krijgt een toeslag per maand om de levensomstandigheden te verbeteren. Dit is een belastingvrij bedrag.

Is uw inkomen tijdens uw werkzame leven achteruit gegaan door de blijvende gezondheidsschade? Dan krijgt u een uitkering per maand.

Was u al met pensioen en is uw gezinsinkomen lager dan het sociaal minimum, dan kunt u een garantie-uitkering krijgen.

De hoogte van de uitkering hangt af van:

  • uw leeftijd
  • uw burgerlijke staat
  • andere inkomsten

Het bedrag wordt in januari en juli aangepast aan de wijziging van het minimumloon.

Lees meer over de Wubo in onze brochures.

Is uw partner door oorlogsgeweld overleden? Of had uw partner op het moment van overlijden al een uitkering van ons? Dan kunt u een uitkering als nabestaande krijgen.

Maakt u kosten voor gezondheidsschade die u door de oorlog heeft opgelopen? En worden deze kosten voor voorzieningen niet vergoed? Dan krijgt u een bijdrage in deze kosten. Denk hierbij aan medische behandelingen, hulp in de huishouding of vervoerskosten.

Wij stellen de hoogte van de bijdrage individueel vast.

Download onze brochure voor uitgebreide informatie over bijdrage in kosten.

Heeft u geen blijvende gezondheidsschade of heeft u geen financiële ondersteuning nodig? Maar wilt u wel officieel erkend worden als getroffene van oorlogsgeweld? Neem dan contact met op met de afdeling V&O.